Kontingent

Aktuelt gælder følgende kontingentsatser som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2014:


• Ungdomsroer: 1.050 kr. pr. år (til og med det kalenderår, hvor roer fylder 18)
• Seniorroer: 2.100 kr. pr. år
• Nedsat kontingent*: 1.575 kr. pr. år
• Pensionister (65+): 1.575 kr. pr. år
• Ergometer: 1.575 kr. pr. år
• Passiv: 300 kr. pr. år (kan deltage i alle aktiviteter undtagen roning og ergometerroning)


Nedsat kontingent kan søges af følgende:

• Studerende
• Invalidepensionister og andre med lav indkomst
• Samboende med hjemmeboende børn under 12 år (kontingentbeløbet modsvarer aktiv senior + passiv kontingent)
• Familiekontingent - Enlig (enlige med hjemmeboende børn under 12 år). Kontingentbeløbet modsvarer ½ aktiv senior kontingent

Nedsat kontingent kan søges hvert år inden den 1. februar. Studerende skal søge hvert år.
Kontingentet opkræves i 2 rater pr. 1. marts og 1.juli via NETS eller Dankort.

Passive medlemmer betaler 1 rate pr. 1. marts


Nye roere i klubben:

Nye roere i Aarhus Roklub har ret til 3 prøveture inden der betales kontingent. Du vil derfor først blive opkrævet kontingent efter du har været aktiv i klubben 3 gange. Opkrævningen vil ske via Dankort og adviseres i mail 3 dage inden opkrævningen sker.

Nye seniorroere betaler 1.575 kr. for den første sæson. Hvis man starter i vintersæsonen (1.10-28.2) får man vintersæsonen med gratis. 

Nye juniorroere betaler 800 kr. for den første sæson. Hvis man starter i vintersæsonen (1.10-28.2) får man vintersæsonen med gratis.

Overflyttere fra andre roklubber (ikke instruktionskrævende) via vores tilbud ”Glem ikke rosporten” pr. 1.7.2017, skal betale 400 kr. ved indmeldelse fra 1.7.17 til 28.2.18, og der opkræves ordinær kontingent fra foråret 2018

Nye roere har 3 prøveture, derefter er de forpligtet til at betale kontingent.

 

Kontingent konto
reg. nr: 5075
konto nr: 0001222881


3.7.17-ni