Lyst til rosport - Om optagelse af nye medlemmer.


Aarhus Roklub optager nye medlemmer hele året!

billede 1redig   billede 2redig

 


”Glem ikke rosporten – selv om du er flyttet”
– specielt tilbud til nuværende frigivne roere i andre klubber, der flytter til Aarhus Roklub.


Aarhus Roklub forsøger at gøre op med medlemssivningen fra rosporten.

Erfaringerne viser at unge roere der flytter fra egen hjemby/klub og til de større uddannelses byer, ofte dropper ud af rosporten, hvilket er et tab både for den enkelte, men også for rosporten som helhed.

Aarhus Roklub vælger at tilbyde nuværende roere fra andre roklubber et medlemskab i Aarhus Roklub, når de flytter fra egen hjemby/klub til Aarhus.

Som ”overflytter” / frigivet roer fra anden roklub til Aarhus Roklub kan du som hovedregel overføre dine erhvervede rettigheder fra tidligere roklub – medbring et ”flyttebevis” der beskriver dine rettigheder fra tidligere roklub, og du vil kunne fortsætte din rosport i Aarhus Roklub.

Kontakt bestyrelsen(a)aarhusrokloub.dk - instruktion(a)aarhusroklub.dk eller benyt kontaktformular ”kontakt”, der findes på forsiden i topmenuen og hør, hvilket godt tilbud vi har i sommeren/efteråret 2018, til nuværende roere i andre klubber.

_______________________________________________________________________________

Vi optager nu nye aktive medlemmer til instruktion og rouddannelse, med opstart april måned 2018.
Aarhus Roklub afholder en række informationsmøder for interesserede, der påtænker at starte med at ro.

Møderne henvender sig til alle, der har interesse, uanset alder og ambitionsniveau.

Møderække og datoer offentliggøres her så snart møderne er fastlagt
- se mere info om informationsmøderne forår 2018

Du bliver som nyt medlem i foråret 2018 tilknyttet et hold af instruktører og nye medlemmer. Instruktionen vil blive gennemført på faste ugedage, evt. også ved et par weekend- instruktionskurser i løbet af foråret.
Det forventes at alle nye medlemmer under instruktion møder op og deltager i de fastlagte instruktionsture. Instruktion af nye medlemmer tilstræbes at afslutte inden udgangen af juni måned 2018. Instruktionen i Aarhus Roklub foregår v klubbens afdeling Søsporten, Lystbådehavnen, Aarhus C.

Når du har gennemført den planlagte roinstruktion, er der muligheder for en bred vifte af roaktiviteter på vandet.
Dels yderligere sikkerhedsuddannelser, og dels forskellige aktivitetsformer, alt efter eget ønsker, lige fra ”hygge roture” over motions- og langtursroning til konkret og evt. struktureret rotræning på vandet, enten på Aarhus Bugt eller Rostadion/Brabrand Sø.

Du er meget velkommen til allerede på nuværende tidspunkt at rette henvendelse til klubbens instruktionschef instruktion(a)aarhusroklub.dk og meddele, at du ønsker at blive optaget på et instruktionshold i foråret 2018, - men gerne vil starte allerede nu, med tilbud om instruktion og træning i roergometer
Du vil efterfølgende modtage information om instruktionens opstart og anden information.

Nye ”aktive medlemmer” i Aarhus Roklub, der er blevet optaget i klubben hen over vinteren 2017/2018, og som har modtaget roinstruktion ved klubbens ergometertræninger, står selvfølgelig forrest i rækken for at blive tilbudt roinstruktion i klubbens både på vandet i foråret 2018!
Ret henvendelse til roklubbens instruktion(a)aarhusroklub.dk og gør opmærksom på dit ønske om instruktion i roergometer, allerede i efteråret og vinteren 2017/2018

______________________________________________________________________________


Vi optager nye ”ergometermedlemmer” løbende hele året rundt - og specielt i efterår- og vintermånederne også ”aktive medlemmer”, der ønsker at træne i roergometer.

Vi tilbyder instruktion & træning i roergometer indendørs, og du får mulighed for at benytte klubbens øvrige tilbud – undtaget at ro i både på vandet. Du har muligheden, for at deltage i Rospinning og struktureret rotræning i roergometer, der kører hele året rundt, selvfølgelig mere intens i vinterperioden, på planlagte faste tider i løbet af ugen.
Som ny deltager ved Rospinning og struktureret rotræning i roergometer, tilbydes du målrettet instruktion, og du får hurtigt fuldt udbytte af instruktion & træningsindsats.
Rospinning og struktureret rotræning i roergometer i Aarhus Roklub, er den sikre metode, for at blive FIT – fysisk & psykisk klar, til livets udfordringer! 


 vinderbillede 2015 redg

 

Hvorfor rosport i Aarhus Roklub?

- Fordi, det er NU, du begynder på dit nye liv…

Kan du svare ja, til blot et af følgende spørgsmål, er vi overbeviste om, at du bør påbegynde rosport i Aarhus Roklub:
• Trænger du til at komme i form, og få strammet lidt op på både kondition styrke og udholdenhed?
• Vil du gerne have det bedre både fysisk & psykisk, - have mere tid og overskud i hverdagen, og derfor vælge at bruge et par timer, måske et par gange om ugen, for at opnå det?
• Vil du gerne lære noget nyt, møde nye mennesker og nye udfordringer?
• Vil du dyrke motion, og samtidig få frisk luft og opleve naturen?

I øvrigt henvises til aarhusroklub.dk og Facebook Aarhus Roklub.


Medlemskab af Aarhus Roklub
Pris for 1. år: - kun kr. 1650,- (senior) og kr. 825,- (juniorroere)

Interesseret i at starte på rosport i Aarhus Roklub – eller blot høre mere om vores tilbud?

Børn og unge op til 18 år (25 år), der er interesseret i rosport, skal kontakte klubbens konstituerede ungdomsleder Laurids Larsen, ungdomsleder(a)aarhusroklub.dk - og du vil blive kontaktet med henblik på information og evt. opstart i klubben.

Seniorer over 18 år (25 år), der er interesseret i rosport, skal kontakte klubbens instruktionschef. Send en mail til instruktion(a)aarhusroklub.dk - og du vil blive kontaktet med henblik på information og evt. opstart i klubben.

22.02.18-ni