Den vestlige pontonbro ved Søsporten flyttes midlertidig...

19. februar 2018 14:27 , af Niels Iversen

Vi skal, i forbindelse med det nye slæbested, have ændret forankringen af den vestlige pontonbro.
Den skal for fremtiden forankres til et anker på bundet.

Det betyder, at vi skal have fjernet de pæle broen i dag er forankret til, så den vestlige bro skal midlertidig flyttes.

Flemming flytter broen over, - i morgen tirsdag den 20. februar, så den kommer til at ligge udenpå den østlige pontonbro.
Der vil den skulle ligge indtil dykkerne har været der, - dykkerne har lovet at komme i løbet af 14 dage.
Når dykkerne er færdige med deres opgave på bunden af havnen, vil broen blive flyttet på plads igen.

Håber ikke det giver alt for store gener, men det er en nødvendig operation, for at slæbested og broanlæg kan blive rigtig godt i fremtiden!

19.02.18-ni