Frivillige medlemmer søges til afvikling af Skole OL Lokal stævne 2018 i indendørsroning.

21. januar 2018 10:03 , af Niels Iversen

Ellevangskolen, Risskov. 
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 10:00 - 15:00


Opgaver:

Fra NU og frem mod stævnet den 15. maj 2018, opgaven afsluttes umiddelbart efter stævnet.

Sponsor-støtte:
- Finde sponsorer og sponsorgaver/præmier til stævnet.
- Evt. aftale med firma om sponsorleverance af f.eks. frugt, juice, vand osv. til uddeling under stævnet.
- Evt. sponsoraftale med leverandør at ingredienser til fabrikation af sandwich osv.
Mandskabsbehov: 2-3 medlemmer.

Administration:
- Sikre diverse skrivelser med information, lister osv. udsendes til bla. deltagende skoler.
- Sikre administration mellem stævnet og DFfR, fremskaffelse af f.eks. medaljer, officielle lister og stævne hjælpemidler.
- På stævnedagen at varetage ”sekretariatsfunktion”.
Mandskabsbehov: 1-2 medlemmer.


Mandag den 14. maj - 17:30 til ca. 20:00

- Opstilling i Idrætshallen på Ellevangskolen, så stævnet kan køre tirsdag den 15. maj.
Mandskabsbehov: 8 medlemmer.


Tirsdag den 15. maj fra ca. 8:30 - 16:00. 

Samaritter.
- Ved 0-199 deltagere skal vi lave en procedure for førstehjælp.
(Ved >200 deltagere skal vi lave en aftale med samaritter til stævnet, - tilmeldinger følges løbende for evt. samaritter med ude fra).
Mandskabsbehov: 1 ansvarshavende for dette før og ved stævnet.

Officials til at stå ved konkurrence-maskinerne.
- Kontrol at alle registrerede elever deltager mindst 1 gang i løbet.
Mandskabsbehov: 5 medlemmer.

Løbs- og resultatformidler (teknisk ansvarlig for Venue Racing).
- Sikre at løbene kører via Venue Racing på en computer koblet til flere romaskiner.
- Sikre registrering af tider, og formidling af disse.
Mandskabsbehov: 1-2 medlemmer.

Stævne speaker:
Mandskabsbehov: 1 medlem.

Medaljeoverrækkelse:
Mandskabsbehov: 1-2 medlemmer.

Catering:
- Stå for styring og uddeling af f.eks. frugt, drikkevarer osv. til alle deltagere.
- Fabrikation og uddeling af f.eks. sandwich til gæster og officials.
Mandskabsbehov: 2-3 medlemmer.

Andre aktiviteter:
Sideløbende med konkurrencerne i 4000m roning tilbydes klasserne andre aktiviteter kaldet sideevents. Det er en god idé at lave aktiviteter, hvor hele klassen deltager. 
Disse kan fx være:
- Orienteringsløb eller skattejagt med forskellige poster udendørs.
- Matematik-, fysik-, biologiopgaver (eller andre relevante fag) relateret til roning (DFfR har forslag hertil)
- Quiz (DFfR har forslag hertil).
- 100m individuel sprint i ergometer (resultater noteres direkte i et Excelark på en computer, så det er nemt at sortere i, og se hvem der har roet hurtigst).
- Kreativt værksted – lav fx et banner eller en video.
Mandskabsbehov: 2 medlemmer.

Nedpakning efter stævnet - ca. 15:00-16:00:
Mandskabsbehov: Min 8 medlemmer.

Ved tilmelding på Rokort.dk / Aktiviteter - noter venligst, hvilke opgaver du er interesseret i at varetage, således sikres den bedste arbejdsfordeling.
Du er meget velkommen til at byde ind på opgaver, blot for et kortere tidsrum på dagen - hvis dette, noter venligst tidsrum for din mulige deltagelse ved opgaveløsning.

Tilmelding skal ske senest 01.05.2018


Yderligere oplysninger:
Kontakt til AR ansvarshavende for Skole OL Lokal stævnet 2018

Niels I
2982 8120
n.c.iversen@stofanet.dk

Følg alle aktiviteter ved Skole OL på www.skoleol.dk

21.01.18-ni