Indkaldelse til generalforsamling

8. november 2018 16:04 , af Søren Brogens Mikkelsen

Kære Roer,

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Roklub,

 

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00 på Rostadion, Vandværksvej 14, 8220 Brabrand.

 

 

Dagsorden (iflg. Vedtægterne)

 

 1. Valg af dirigent 

 

 1. Formandens beretning 

 

 1. Revideret regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse. 

 

        Det u-reviderede regnskab er vedhæftet. Det reviderede regnskab bliver det lagt op på Aarhusroklub, når det er klart. 

 

 

 1. Behandling af indkomne forslag 

 

        Anette Fredy har sendt følgende 2 forslag:

 

Forslag 1.

Ændring i Aarhus Roklubs love § 13 stk. 3 til:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen

I stedet for:  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest den 15. oktober.

Begrundelse: 15. oktober er lang tid i forvejen, når generalforsamling først afvikles sidst november. De fleste andre steder, er det 14 dage i forvejen.

 

Forslag 2.

Ændring i Politik og retningslinjer for roning m.m. 

til styrmands rettigheder:

Korttursstyrmand K2 - Skal have roet minimum 2 hele sæsoner

I stedet for: Skal min. være 2. års roer. En roer fra sidste år, kan opnå K2 retten efter 15. august

Langtursstyrmand – Skal have roet minimum 3 hele sæsoner

I stedet for: Skal min. være 2. års roer.  En roer fra sidste år, kan opnå langtursstyrmandsretten efter den 15. august

Begrundelse: Sikkerhed – jeg mener simpelthen ikke, at man har erfaring nok med de forskellige vejr situationer efter 1 ½ sæson.

 

 

Torben Axel Hartmann har indsendt følgende 5 forslag:

 

Forslag nr. 3.

”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at give vinterroret til alle frigivne medlemmer, der har aflagt svømmeprøve.”

 

Begrundelse:   Vi er alle lige

 

Forslag nr. 4

”Generalforsamlingen annullerer de seneste ændringer klubbens vinterroretsregler.”

 

           Forslag nr. 5

At der oprettes et åbent digitalt debatforum, hvori roklubbens medlemmer frit kan debattere aktuelle emner.

 

Begrundelse:

Ud fra devisen "man skal ikke lufte sit beskidte vasketøj offentligt", som også somme tider udtrykkes "Det er næppe klogt, at hænge sit beskidte vasketøj offentligt til tørre", anerkender jeg, at visse drøftelser vil kunne skade klubbens image udadtil, hvis de føres på den offentlige del af klubbens hjemmeside eller på den offentlige gruppe på Facebook.

I min tid i klubben har der imidlertid været flere situationer, hvor en seriøs åben debat af visse hændelser/beslutninger og forslag kunne have været særdeles nyttig. Ved grundig orientering og uddybende debat tror jeg, at mange konflikter kan undgås, og at klubdemokratiet kan styrkes, og at medlemmernes engagement kan forøges.

 

           Forslag nr. 6

Århus Roklub holder fremover åbne bestyrelsesmøder. Adgang og taleret, men ikke stemmeret, for alle klubbens medlemmer. 

Dagsorden, med angivelse af samtlige punkter til behandling, offentliggøres senest 3 dage før bestyrelsesmødets afholdelse.

 

Forslag nr. 7

Århus Roklub holder fremover åbne bestyrelsesmøder. Adgang, men uden tale- og stemmeret, for alle klubbens medlemmer. 

Dagsorden, med angivelse af samtlige punkter til behandling,  offentliggøres senest 3 dage for bestyrelsesmødets afholdelse.

 

Begrundelse:

1) Åbne bestyrelsesmøder vil styrke demokratiet i klubben.

2) Åbne bestyrelsesmøder vil være et uddannelsesforum for potentielle bestyrelseskandidater.

3) Åbne bestyrelsesmøder vil være et rekruteringsforum for frivillige hjælpere til events, aktiviteter og udvalg.

4) Åbne bestyrelsesmøder kan være med til at forhindre sammenspisthed, klikedannelse og autokratisk udvikling.

5) Åbne bestyrelsesmøder vil simpelthen signalere åbenhed. 

 

 

 

 1. Forslag til budget for det kommende regnskabsår. 

 

 1. Dispositioner vedrørende både- og byggefond. 

 

 1. Fastsættelse af kontingentsatser for det kommende regnskabsår. 

 

 1. Valg af formand. 

      Hother Hennings genopstiller ikke.  Flemming Niebuhr opstiller

 

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til §10, stk. 4 

Næstformannd Niels Iversen genopstiller ikke.  Peder Rasmussen opstiller

Kasserer Flemming Niebuhr genopstiller ikke. Peder Lindhardt opstiller

Aktivitetschef Søen Laurids Larsen genopstiller ikke    Jacob Lindegaard opstiller. Aktivitetschef Havn Ann Mølgaard er ikke på valg. 

 

 1. Valg af to revisorer. 

 

 1. Eventuelt. 

 

Aarhus Roklub er vært for en lettere anretning inden generalforsamlingen kl. 17.30.  Af hensyn til planlægningen af maden er det nødvendig med tilmelding på rokort.dk, senest fredag den 16. november kl. 16.00.  

 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen – bare mød op!

 

På bestyrelsens vegne

 

Hother Hennings

Formand 

 

Aarhus Roklub

 

Hjortholmvej 2,

8000 Aarhus C

 

Mail. Formand@aarhusroklub.dk

Tlf.    21 61 67 67