Langtursplanlægning for rosæsonen 2018 i Aarhus Roklub

22. januar 2018 19:25 , af Niels Iversen

Roudvalget ved Søsporten søger medlemmer, der har lyst til at planlægge, eller hjælpe med at planlægge langture i sæsonen i 2018.
Yderligere søges en person, som vil stå for koordinering af langture og den praktiske del af styrmandsuddannelsen. 

Det kan være ture som:
- Løvspringstur
- Berliner tur i Kristi himmelfart (Fritze er i gang)
- Sommerferielangtur
- Københavnertur
- Løvfaldstur
- Det kan også være noget helt andet, hvis du har en god ide!

Har du lyst til at være med, uanset om du bare har en god ide til, hvor vi skal prøve at ro, - om du vil hjælpe som en del af et hold, - eller du vil planlægge en hel tur, så kom endelig og vær med ved planlægningsmødet, der afholdes onsdag den 31. januar 2018.

Som medlem af Aarhus Roklub er der yderst gode rammer for at planlægge og ro langture.
Roklubben har, og tilbyder en større flåde af yderst velfungerende langturs inriggerbåde til sådan brug, - i alt 7 stk. 2-åres inriggerbåde - de 3 af bådene er indkøbt indenfor de sidste 5 år -. og 2 stk. 4-årers inriggerbåde. Herudover er alle coastalbådene i Aarhus Roklub godkendt til brug ved langture.

Roklubben råder over en inriggertrailer, der kan rumme op til 4 inriggerbåde ad gangen, og der er i klubben et antal AR godkendte trailerchauffører, der på forespørgsel, som regel altid er villig til at trække en bådtrailer til et angivet geografisk sted, hvor en langtur skal starte.

Der er som oftest mulighed for at låne/leje sig til inriggerbåde i andre roklubber. Dette klares ved at kontakte den enkelte roklub, få en god snak med folkene i den pågældende roklub - og som oftest finder man ud af en rigtig god ”handel”, som sikrer en god langtur i lånte inriggerbåde.
Der er også mulighed for at leje inrigger-langtursbåde igennem Dansk Forening for Rosport - udstationerede både, se mere om dette fantastiske system, med udlejnings både placeret strategisk gode steder for langtur; https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/lej-en-udstationeret-baad/Dansk Forening for Rosport tilbyder også planlagte Ferie-langture, både i Danmark, som i udlandet.
Se mere om disse tilbud, - https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/dffr-ferielangture/

Sidst, men ikke mindst er der i roklubben en større skare af medlemmer, der har gennemført DFfR langtursstyrmandsuddannelse, - og af roklubbens bestyrelse er blevet tildelt langturs styrmandsretten, således at der ved langture, som oftest kan samles det nødvendige antal langtursstyrmænd, der er behov for.

Rammerne er vide - og mulighederne er mange for langtursroning i Aarhus Roklub.
- Det hele spiller dog først, hvis og når du som medlem er aktiv og medvirkende for at udfylde rammerne, hvorfor roudvalget ved Søsporten spiller bolden op, og håber på at flere medlemmer vil være medvirkende til at skabe konkrete langtursmuligheder, og være med til at flere af roklubbens medlemmer får muligheden for at ro langtursroning.Langturs planlægningsmøde for sæsonen 2018 afholdes i Aarhus Roklub, Søsporten,
onsdag den 31-01-2018, kl. 19:00 - 21.00

Tilmelding på Rokort.dk senest 31-01-2018 15:00

 

Læs mere om langtursroning på www.roning.dk   https://roning.dk/kerneydelser/viden/langtursroning/ 


22.01.18-ni