Motionstræning - kursus/event og kapronings aktiviteter i coastal- og inriggerbåde, sommersæson 2018

24. februar 2018 17:13 , af Niels Iversen

Her følger en foreløbig oversigt over motion, kaproning- og event aktiviteter, målrettet inrigger- og coastalbåde i sommersæsonen 2018.


Inrigger og coastalbåde på samme vand og med samme formål!

Odense Langdistance 2018
Lørdag 28. april 2018,                6 km.  K/M 2+ inrigger
Odense Langdistance er sæsonens første kaproning. Denne kaproning tiltrækker mange outriggerroere, der skal ”vise formen” inden sæsonens kortbanekaproninger starter for alvor.
Langdistancekaproningen gennemføres på Odens Kanal, med start 6 km. ude mod Odense Fjord, og med mål ud for Odense Roklub.
Der er tiltag i år, for at tiltrække mange inrigger motions kaproere.
Et arrangement, der bør opleves.


AR langdistancehold venter på starten går ved Odense Langdistance (2003) - Det var - også - koldt dengang!

Langdistancekaproning i Randers
19. april 2018                               
10 og 25 km. 2 og 4-årers inrigger

Langdistancekaproning i Vejle
02. juni 2018                                
10 og 25 km. 2 og 4-årers inrigger

Langdistancekaproning i Egå
16. juni 2018                                
10 og 25 km. 2 og 4-årers inrigger
3 og 6 km. Coastal 1x, 2x og 4x+

Langdistancekaproning i Humlebæk
11. august 2018                                                       
10 og 25 km. 2 og 4-årers inrigger
3 og 6 km. Coastal 1x, 2x og 4x+

Langdistancekaproning i DSR / Svanemøllen – afsluttende DM
25. august 2018                                                       
10 og 25 km. 2 og 4-årers inrigger
3 og 6 km. Coastal 1x, 2x og 4x+


Der er hård fight mellem deltagende hold ved langdistancekaproningerne på 10 og 25 km. - her fik "Bornholmerne" smæk.

Danish Open Coastal Rowing, Rødvig.
01. september 2018                                              
3 og 6 km. Coastal 1x, 2x og 4x+


Der ER medalje chancer, også for nye motionshold, og om ikke anden - garanti for godt socialt samvær!

Øresund Maraton
01./02. september 2018                                      
Helmaraton, Københavns Sydhavn til Nivå, havn/retur på Øresund!
2-årers inrigger

ÅWM – Aarhus Venskabs Match,                   
Arrangør er én af roklubberne i Aarhus Lystbådehavn
Dag og tid oplyses senere     
Lokal motionskaproning, distance ca. 12 km.
Start i Lystbådehavnen, runde en bøje ude i nærheden af Egå Marina, og med mål i Lystbådehavnen.
2 og 4-årers inrigger og coastalbåde.


En ting er at forstå et søkort, en anden ting er at ro hurtigts muligt og rigtig om vendebøjen...

Dansk Forening for Rosport/Uddannelse tilbyder coastal kursus.
08.-10.06.2018  i Kalundborg Roklub:
- Roning og styreteknik i coastalbåde.
- Sikkerhedsøvelser
- Afprøvning af sikkerhedsudstyr
- Landgang og afgang fra stranden
- Det gode rotag i coastalbåden
- Teknikken til at få båden i fart
- Teknik til at surfe på bølger og styre i dem
- Indstilling af årer og rigge
- Masser af coastalroning!Coastalbølgecamp-kursus, dato efter vejret i Thorsminde.(august)
Indhold som ved kursus i Kalundborg – og tilpasset de lokale forhold i Thorsminde!!
Læs mere om DFfR uddannelse på https://roning.dk/kerneydelser/uddannelse/coastal-kurser/

Dansk Forening for Rosport/Coastaludvalg
Arbejder på at tilbyde et praktisk coastal seminar den 26. og 27. maj i Horsens Roklub
Dette seminar tilbyder aktivitet målrettet coastalkaproning og træning, - Det at "tune" en coastalbåd så den teknisk er velindstillet, aktivitet på vandet i coastlabåde osv…
Hold øje med www.roning.dk - hvor dette tilbud bliver slået op!
Aarhus Roklub arrangement - Coastal Weekend sammen med interesserede roere fra den øvrige del af Jylland m.m.
Weekenden den 5. og 6. maj 2018 er i min kalender afsat til at afvikle en "tværklub" coastal-weekend, hvor der bliver udsendt en åben invitation til interesserede roere, - primært i Jylland.
Om dette arrangement henlægges til Grenå, Aalborg eller Thorsminde vides endnu ikke - men der arbejdes på sagen!
Afsæt denne weekend til en spændende coastal event sammen med andre interesserede coastalroere…
En weekend med godt socialt samvær, roning i fremmed farvand (måske Vesterhavet!), masser af erfaringsudveksling på coastal området, og ikke mindst rosport, når det er bedst!


Mange coastalroere på samme sted kan kun skabe vækst og udvikling!

Som støtte og motivation for AR medlemmer, der ønsker at deltage i én eller flere af de nævnte aktiviteter, vil den strukturerede træning ved AR-Søsporten - ud over alm. motions- og tekniktræning, - også tage udgangspunkt i træning til f.eks. motionskaproninger, dette selvfølgelig både i coastalbåde og i inriggerbåde.

Den strukturerede træning  ved AR-Søsporten bliver indarbejdet i det samlede AR sommer aktivitetsprogram for 2018, hvor dage og tider bliver meddelt.
Information og tilmelding på Rokort.dk / Aktiviteter.

Jeg vil løbende igennem sommersæsonen internt i AR, lægge PR-opslag for de enkelte ro arrangementer op på www.aarhusroklub.dk og  Rokort.dk /  aktiviteter, hvor tilmelding også skal ske.
Kursusaktivitet skal tilmeldes ved Aktivitetschef Havn.


24.02.18-ni