Struktureret rotræning på vandet 

Aarhus Roklub, Søsporten, torsdage kl. 17:30 - 20:00.
Et træningspas har en varighed af max. 2½ time.
Ro distance mellem 10 og 20 km.
Træning for alle, hold som individuelle roerer

Dette træningstilbud tilbydes også roere fra Roklubben ARA og Aarhus Studenter Roklub, hvorfor det kan ske, at der er roere i samme båd, fra flere klubber.

Det strukturerede træningstilbud er målrettet den enkelte roer, ligesom ”faste hold” er yderst velkomne til at deltage.  Ønsker ”faste hold” at deltage, skal dette meddeles direkte til undertegnede.
Der vil blive benyttet inrigger- og coastalbåde ved dette træningstilbud.

Der bliver sat fokus på fysisk træning, roteknik og samarbejde i båden

Sigtet er, at deltagerne erhverver sig en bedre kondition, udholdenhed, smidighed og styrke samtidig med at den enkelte tilegner sig et ”korrekt rotag”, hvorved man oplever letheden og det sjove og motiverende i at ro.
Samarbejde i en båd er et meget vigtigt element for at kunne ”flytte båden” effektivt.
Fysisk træning og samarbejde i båden forsøges koordineret med det sigte, at få en rigtig fed rooplevelse!

Med bedre roteknik får den enkelte oplevelsen af friheden i rosporten

Man får oplevelsen af, at en rotur giver træning og fysisk forbedring, for ikke at glemme det, at udvikle sit ro tag hele tiden. At blive endnu bedre roende og hermed opnå en endnu større glæde og tilfredshed med og i rosporten.Deltag, hvad enten du vil bruge træningen som alm. motionsroning, forberedelse til hygge turen til Egå eller ferielangturen, træning til langdistancekaproning/maraton og kortbanekaproning eller blot være med for træningens og sportens skyld.

Det handler om styrketræning, - samarbejds- og tekniktræning - ikke i et fitness center, men på åbent vand og i fri natur!

Forvent der bliver arbejdet med struktureret træning via coaching

Træningen er planlagt og organiseret, der er fastlagte programmer og indhold ved alle træningsture.

Der gives altid en fælles information om og instruktion til dagens træning inden afgang.
Er du tilmeldt, forventes det, du er klar til træning, og er i bådhallen kl. 17:30.

Det skal understreges at denne træning ER FOR ALLE uanset træningsform og erfaring med roning generelt. Deltagelse fordrer, at du er frigivet som roer – altså har gennemført og afsluttet rouddannelsen. Holdsætning vil tage højde for, at alle får udbytte af træningsindsatsen ved alle træningspas.

Er du ny frigivet roer - har afsluttet instruktion - er dette tilbud oplagt at benytte sig af. Instruktionen/træningen fortsætter, du er sikker på supervision omkring roningen, du sikres en aktiv mentorordning, du er med i et socialt samvær og din vej ind i klubben bliver lettere!

Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte deltager, så uanset du lige har gennemgået instruktion som ny roer, eller har roet i flere år - så kan du deltage og du er meget velkommen til at være med…

Bedre roteknik og bedre fysisk form kan altid bruges i alle andre ro-sammenhænge.

Vil du være med

Tilmelding til det enkelte træningspas sker på rokort.dk/aktiviteter
Deadline for tilmelding til det enkelte konkrete træningspas, er samme dag kl. 10:00 - hvis ikke andet er meddelt i opslaget på rokort.dk

Bemærk
Efter træning torsdag aften kl. 20:00 - 20:30 er der ”medlemssamling” i klublokalet, hvor træningen og andre roeres oplevelser drøftes over en kop kaffe/the og et stykke franskbrød!

Struktureret rotræning på vandet sommersæson 2016, starter torsdag 28. april kl. 17:30

Kontaktperson og overordnet ansvarshavende for struktureret rotræning på vandet, AR Søsporten.

Niels Iversen

Klubtræner Aarhus Roklub

Tlf. privat: +45 2982 8120

Tlf. arb.:    +45 2887 0106

n.c.iversen(a)stofanet.dk