Indmeldelse Junior medlem - Bankoverførsel

Indmeldelsesblanket for Junior medlemmer -18 år, der ikke kan benytte Standard indmeldelsesblanketten. Du vil modtage en kontingent opkrævning efter du har været aktiv 4. gang, da du har ret til 3 prøveture. Du vil modtage en særskilt mail om dette. Se mere om kontingenter under fanebladet "Bliv medlem/Kontingent"

Indmeldelsesblanket - Felter med * skal udfyldes
Indtast fulde navn*
Angiv Køn*
Gadenavn og nr*
Postnummer*
By*
DD-MM-AAAA
Telefonnummer roer
E-mailadresse
Tidligere medlem af roklub
Forældreoplysninger
Mor / Far*
Navn*
Telefonnummer*
E-mailadresse*
Mor / Far
Navn
Telefonnummer
E-mailadresse
Andre oplysninger
Bekræftigelser, som forældre til indmeldte bekræfter jeg på hans/hendes vejende nedenstående:
Jeg ønsker at indmelde min søn/datter i Aarhus Roklub. I overensstemmelse med klubbens love, og jeg forpligter mig til at betale kontingent efter 3 prøveture.
Jeg erklærer at min søn/datter kan svømme 300 meter uden ophold, at kunne bjerge sig selv i vandet, og i øvrigt føler sig sikker og tryg i og på vand, samt at jeg vil oplyse klubben herom, hvis min søn/datter lider, eller kommer til at lide af sygdomme som f.eks. epilepsi, diabetes m.m., der kan have indflydelse på sikkerheden til søs.
Ved indsendelse af denne indmeldelsesformular giver jeg samtykke til, at klubben må benytte min søn/datters fødselsdato ifm. tilmelding til kaproning, kursusansøgninger, statistik og lignende aktiviteter. Og ligeledes, at klubben må offentliggøre billeder, med relation til rosport, på Aarhus Roklubs hjemmeside, og andet ro relateret materiale.
Jeg forpligter mig til, på Aarhus Roklubs hjemmeside, www.aarhusroklub.dk at holde mig informeret om, de til en hver tid i klubben, gældende love og regler.
Modtag Nyhedsbreve, og informationer om aktiviteter i Aarhus Roklub
Andre oplysninger