Bådorden & "Båd og åreliste"

Bådorden Havnen

Der er en bådorden for visse både, og den skal følges!
Se også opslag i bådhallen.

2 ÅRES INRIGGER BÅDE.

De 4 første 2 åres inriggerbåde i bådordenen:
Hejs 1 / Hylde/bådvogn nr. 10-11-12-13:
- Ved rotur, benyttes hele tiden den nederste båd i hejset.
- Ved aflevering af båd efter rotur, og der er flere 2-åres både på vandet fra hejs 1, lægges båden i den ledige 2-åres bådvogn, der har det højeste nummer
(nr. 10-11-12-13).

De 3 næste 2 åres inriggerbåde i bådordenen:
Hejs 2 / Hylde/bådvogn nr. 20-21-22:
- Ved rotur, benyttes hele tiden den nederste båd i hejset.
- Ved aflevering af båd efter rotur, og der er flere 2-åres både på vandet fra hejs 2, lægges båden i den ledige 2-åres bådvogn, der har det højeste nummer
(nr. 20-21-22).

4 ÅRES INRIGGER BÅDE.

Hejs 4 / Hylde/bådvogn nr. 41-42:
- Ved rotur, benyttes hele tiden den nederste båd i hejset.
- Ved aflevering af båd efter rotur, og der er flere 4-åres både på vandet fra hejs 4, lægges båden i den ledige 4-åres bådvogn, der har det højeste nummer (nr. 41-42).

Coastal både

– Ingen bådorden.

Båd og åreliste AR- Brabrand Rostadion

Ved AR-Rostadion findes ingen bådorden, men derimod en "Båd og åreliste", der angiver klassificering af klubbens både, der benyttes ved Rostadion.

- Se den aktuelle "Båd og åreliste".


12.7.2023ni