Bådorden Havn (telte)

Bådorden Havnen

2 Åres inrigger

 1. Bådorden for 2 åres inriggere fremgår af rokort.
 2. Alle pladser til 2 åres inrigger vil være mærket med et nummer 1-7
 3. Båden tages altid på det mindste nummer.
 4. For bådpladserne 1-3 sættes bådene på plads på det højeste ledige nummer.
 5. For både taget på pladserne 4-7 gælder at båden sættes tilbage på den plads hvor den blev taget.

4 åres inrigger

 1. Bådordenen på rokort angiver hvilken båd der er øverst på bådordenen.
 2. City Vest skal altid stå i det store telt på gulvet under plads nr 7, til højre i teltet.
 3. Skødshoved skal altid stå i det lille telt på gulvet foran hejsesystemet. Båden må ikke stå i hejsesystemet, hverken øverst eller nederst.

Coastal både

 1. Der er ingen bådorden for Coastalbådene.
 2. 2 stk 4x pladseres i det lille telt i hejsesystemet, en hejst op og en nedenunder.
 3. 3 stk 2x pladseres i det store telt på gulvet i venstre side, en skubbet ind i hejsesystemet UNDER plads nr 6.
 4. 1 stk 1x pladseres på gulvet i det store telt og 1 stk 1x pladseres på gulvet i det lille telt.
 5. 1x og 2x må IKKE hejses op i hejsesystemerne.

Bådene, både inriggere og Coastal skal altid sættes ind i teltet med agterenden først og dermed også køres ud af teltet med spidsen først. Kør bådene hen til teltene med bagenden først, da teltene er indrettet så båden køres ind i teltene fra Sejlsportscentersiden.

For at kunne få 4 åres inriggerne svinget ind i teltet er det nødvendigt at udvise stor agtpågivenhed da den er meget svær at dreje ind. Det kræves at der er en roer ved bremsen for at kunne køre bådvognen sidevers hvis det er nødvendigt

Båden afvaskes med vandslangerne ved portene i Sejlsportscentret, spande, sæbe og klude er i teltet.

Efter afvaskning må bundbrædderne ikke sættes til tørre oprejst i sidelangremmen, da der ikke er plads til dem i hejsesystemet. Læg i stedet bundbrædder på listerne, husk at lægge ryglænet ved styrmanden ned.

Er det nødvendigt at køre en båd ud af teltet midlertidig, må den ikke stilles på vejen, da denne i videst muligt omfang skal holdes fri til andre trafikanter. Båden kan stilles foran eller ved siden af containeren overfor teltene, alternativt køres hen på betonen foran Sejlsportscentret. Bådene må ikke stå udenfor, mens man er ude at ro, men skal retur i teltene inden roturen.

Fravigelse af ovenstående bådorden kan kun ske jfr roreglementet. Dog skal 2 åres inriggere taget på plads 4-7 sættes på tilbage hvor den er taget.

Materialeforvalteren kan bede om at få bådene på de højeste numre flyttet frem for at sikre en optimal brug af alle bådene.

Pladseringen af bådene ser således ud

Stor Telt                                                     Lille Telt

Plads 6

1 stk

2åres

På gulvet

C2X

Plads 2-3

2 stk

2åres

 

 

Plads 4-5

2 stk

2åres

 

 

 

2 stk

C4X

På gulvet

 

2 stk

C2X

 

Plads 1

På gulvet

1 stk

2åres

 

Plads 7

1 stk

2åres

På gulvet

City Vest

 

På Gulvet

Skødshoved

1stk

C1X

 

Dør og ergometre

 

1 stk

C1X