Historien bag

Det følgende er hentet fra: Lokalhistorisk Samling i Aarhus.

Aarhus Dame Roklub

Klubben stiftedes 14. marts 1922, og blev blandt andet startet på initiativ af Carl Vigild, der var formand i Århus Roklub og svømmelærer i AGF. I starten delte klubben lokaler med Århus Roklub, men fik senere hjemsted i Risskov, for omsider at flytte til Søsporten på Århus Havn. Udover roning dyrkes gymnastik, håndbold og andet. Klubben blev 28. oktober 1975 sluttet sammen med Århus Roklub. (LL,KB)

Aarhus Roklub

Klubben stiftedes fredag den 29. oktober 1886. Her godkendtes den bestyrelse, der foreløbigt var blevet udpeget ved et møde den 21. september. Til formand valgtes læge I.M. Frisch, til viceformand fuldmægtig G.F. Starck. Til roinspektører valgtes boghandler N.Krarup og cand. polyt. F. Edwards. Cand. jur. Wilken blev kasserer mens bankbogholder N.F. Ravn og konstruktør Herskind blev revisorer.

Initiativtagere til klubben var boghandler Krarup som havde støtte hos bryggeriejer L.Chr. Maulengracht, apoteker H. Grauer, konsul Rud. Wulff, Johs. Baune, S.C. Wærum og C. Møller. Formålet var at give medlemmerne adgang til at øve roning som idræt og eventuelt deltage i kaproninger og udenfor rosæsonen at give medlemmerne lejlighed til at øve anden formålstjenlig idræt.

Aarhus Roklub indmeldte sig i Centralforeningen af Jydske Roklubber, som var oprettet 14. juni 1891. Allerede i 1888 var klubben indmeldt i Dansk Forening for Rosport. Uoverensstemmelser, blandt andet om et splitflag, gjorde at klubben ekskluderedes af D.F.f.R. Opløsning af Centralforeningen sker imidlertid i 1899, hvorefter et nyt samarbejde genoptages med D.F.f.R.

Klubben var inspireret af den tidligere Aarhus Gymnastiske Forening, som også havde rosport på programmet, men som ophørte 1873. I 1888 deltog Aarhus Roklub første gang i kapsejlads. I klubbens første to år havde den bådehus ved åens udløb i havnen. Der hvor Aarhus Dampmølle senere kom til at ligge. Klubhuset kaldtes Svedekassen. I 1888 opførtes et nyt klub / bådehus kaldet Pavillonen. Dets beliggenhed var ved nordhavnen. Den 2. juli 1922 indviedes en ny pavillon på nordre mole, for endelig den 5. april 1935 at indvie Søsporten ved Lystbådehavnen. Fra omkring 1938 begynder klubben at anvende Brabrand Sø med faste baner. I dag er klubben sammenlagt med Århus Dame Roklub. Det skete 28. oktober 1975.

I 1888 havde klubben ca. 50 aktive og 30 passive medlemmer. (LL, KB)

Artikler omhandlende Aarhus Roklub

Aarhus Roklub - Kaproning på Brabrand Rostadion 1949-1957 Forfatter, Jeppe Meinert

 

Disse arktiklers indhold står alene for forfatternes holning og er ikke udtryk for Aarhus Roklubs officielle holdning, Aarhus Roklub står ikke inde for rigtigheden af det publicerede.