Roning – selvfølgelig i Aarhus Roklub!
Nåede du ikke at tilmelde dig en af vores 2024 roskoler, så er der fortsat mulighed for at starte som ny i Aarhus Roklub.

- Børn/unge (10-18 år og 18-25 år) der ønsker opstart i Aarhus Roklub, har muligehd for, løbende hele året, at starte i roklubben.

Se roklubbens folder/flyer målrettet Børn/unge (10-18 år).

Kontakt Niels Iversen - ungdomsleder@aarhusroklub.dk eller ring 2982 8120.


- Interesserede potentielle nye medlemmer over 25 år, som ikke er uddannet og friroet som roere, har mulighed for at starte med instruktion i roergometer (romaskine), og hermed benytte klubbens indendørs træningstilbud, strukturerede ergometertræninger, eRoning  og selvarrangerede ergometertræninger.

- eRoning er til dig der gerne vil træne styrke og kondition i fællesskab med andre.
- Alle kan være med uanset alder og kondition.
- Træning foregår indendørs i romaskiner!
- Vi har en videoinstruktør, der guider os igennem sjov motiverende træning. Vi går ikke op i hvor meget du trykker, men hvordan du trykker, og vi hjælper løbende med korrekt roteknik, så du undgår skader.
- Der er altid en klubtræner/instruktør fysisk til stede ved kluborganiseret eRoning i Aarhus Roklub!

Vi planlægger med opstart af nyt instruktions- og træningstilbud med eRoning i slutningen af september måned 2024, - afvent nærmere info om dette tilbud.


Yderligere informationer / tilmelding:  Kontakt@aarhusroklub.dk 

#aarhusroklub #roning #inrigger #ourrigger #coastal #natur #motion #konkurrence #fællesskab #netværk #søsporten #brabrandrostadion #aarhusø #aarhus

3.7.2024ni

Ungdomsroning

Roklubbens ungdomsafdeling holder til ved Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, Brabrand.

Se roklubbens flyer/folder målrettet børn og unge!