Kaproning Brabrand

Kaproning

Vil du gerne udfordre dig selv, så har du rig mulighed for dette i Aarhus Roklub. Vi stiller op i alle rokonkurrencer, hvor der er interesse for det.

Vi deltager i konkurrencer for både outrigger og inrigger- og coastalbåde - kortbane, langdistance og marathonkonkurrencer.

Træning til kaproning på kortbane foregår i outrigger på Aarhus Rostadion, hvor klubbens medlemmer med kaproningspotentiale primært frekventerer Rocenter Aarhus (RCA) eller klubbens ungdomsafdeling, og hvor der er en international godkendt 2000 meter kaproningsbane.
For inriggerens og coastalbådens vedkommende foregår træningen ved Søsporten på Aarhus Havn.

 

Kraftcenter- og Eliteroere.

Aarhus Roklub har i flere år bevidst valgt at satse på at være repræsenteret på topplan i international roning. Roerne er tilknyttet ro kraftcentret i Århus (Rocenter Aarhus, RCA) eller det nationale elitecenter (Danmarks Rocenter, DRC).

Klubben og Kraftcentret har igennem tiden udviklet flere meget stærke og dygtige roere, der har hentet topplaceringer på nationale og internationale kaproningsbaner, herunder VM, EM, DM, Wold Cup osv.

 

Kortbanekaproning 

Kortbanekaproning foregår typisk i outriggere over distancer på 1 eller 2 km. Aarhus Roklub deltager ved en stor del af de nationale regattaer samt et antal internationale. Kortbanekaproning foregår på alle niveauer, lige fra begynderen, som har siddet under hundrede km i en singlesculler til kraftcenter – og eliteroeren med flere tusind kilometers træning om året. 

8GP

 

Langdistance kaproning og Coastal regatta

Langdistancekaproning foregår i inriggerbåde – primært 2 årers+ og i mindre omfang 4 årers+, over distancer på 10 og 25 km. 
Aarhus Roklub har en lang tradition for at deltage i den landsdækkende langdistancekaproning, som er en turnering med 5 regattaer, hvor der konkurreres over 10 og 25 km.  

 

Maratonkaproning er en helt speciel langdistancedisciplin; 42.195 sømil (ca. 78 km) skal tilbagelægges så hurtigt som muligt. Der benyttes kun 2 årers inriggerbåde ved denne konkurrence.
Der afholdes årligt minimum to maratonkaproninger i Danmark - en vest for Storebælt (Jysk Maraton) og en øst for Storebælt (Øresund Maraton).  
Aarhus Roklub har også på dette område en stor tradition for deltagelse i maratonkaproninger.

Coastalregatta er et forholdsvist nye begreb og en ny aktivitet i Danmark.
Bådene er specielt udviklet til ”store vande og store bølger”. Regattaerne afvikles som oftest i åbne farvande, og distancerne på løbene svinger mellem 3 og 6 km.
Der benyttes både som 1x, 2x og 4x+ ved coastalregattaer.

9.3.17-ni