BRABRAND ROSTADION

AARHUS ROKLUB

UNGDOMSRONING

 

Et tilbud til alle piger og drenge fra 10-18 år (junior) og 19-25 år (senior B+).

Ungdomsafdelingen lægger vægt på det sportslige, vi arbejder med struktureret træning og deltagelse i konkurrencer, men vi skal samtidig have det sjovt og styrke fællesskabet i gruppen.

Aarhus Roklubs ungdomsafdeling samarbejder med Aarhus Kommune målrettet Skole OL aktivitet.
Vi tilbyder instruktion og lignende events på skolerne, og vil via denne vej forsøge at hverve nye ungdomsmedlemmer.
Video fra Skole OL / Silkeborg 2019

I vintersæsonen foregår det indendørs i et "ergometer" (romaskine), og vi laver bla. stabilitetstræning og aldersrelateret styrketræning.

Udenfor i sommersæsonen (påske <-> efterårsferie). Her er vi primært (hvis vejret tillader det) på vandet, så husk altid at medbringe tøj til vejret, og gerne et ekstra sæt tøj - vand er som regel vådt!

Hele året er der fyldt med regattaer, som vi deltager i. Konkurrence er en vigtig del af rosporten, også som ungdom (eller URO'er) er det en del af klubben.

Vi deltager typisk i 2-3 indendørs stævner og 3-4 udendørs stævner, hvor det forventes at du deltager.

Ungdomsmedlemmer vil altid være under opsyn af en voksen, imens de opholder sig i klubben. 

Der er tilknyttet et antal voksne og unge trænere/ledere. Trænerne/lederne har ansvaret for afvikling af de enkelte aktiviteter.

Se mere i ungdomsfolderen her.

Tider og ansvarlig vil fremgå af aktivitetsplanen

Nye medlemmer:
Nye medlemmer kan kontakte ungdomsleder(a)aarhusroklub.dk

Aarhus Roklub er med i Fritidspasordningen, har du et fritidspas får du dit kontingent betalet af Aarhus Kommune. Dit fritidspasnummer oplyses ved indmeldelse eller til ungdomslederen.

KAPRONING

 

 

I Aarhus Roklub er det muligt at udøve kaproning til landsholdsniveau afhængig af egen træningsindsats og talent.

Kaproning forudsætter daglig træning med 7-10 træningspas om ugen. Kan du yde det nødvendige tildeles du en fast båd og træner. De bedste kaproere kan optages i Kraftcenter Aarhus, der er en fælles træningsoverbygning for de mest lovende østjyske kaproere.

Træningen i Aarhus Roklub styres af kaproningschefen i samarbejde med trænerstaben i Kraftcenter Aarhus. Kraftcenter Aarhus modtager støtte fra Team Danmark.

Tag kontakt til Kaproningschefen hvis du ønsker at komme i gang eller hvis du allerede er kaproer og flyttet hertil.

GENERELT

SIKKERHED - ÅRETS GANG - KONTINGENT - INDMELDELSE

SIKKERHED

Da roning er en vandsport lægger vi ekstrem stor vægt i sikkerheden for vores roere. I Aarhus Roklub vil der altid være en klubejet redningsvest, som man kan bruge når man ror. Ror man på Aarhus Bugten, skal der altid medbringes redningsveste til hele mandskabet på alle ture.
For at blive medlem af Aarhus Roklub skal du erklære at du kan svømme mindst 300m. I den førstkomne vintersæson skal du bestå vores svømmeprøve som består af 300m svømning, at tage redningsvest på i vandet og at svømme 50m mellem åre. Denne prøve skal beståes hvert år.
Hvis ikke du kan ro i forvejen skal du igennem et instruktionsforløb, typisk 8-10 roture. Herefter er der mulighed for at få styrmandsret, så man selv kan have ansvaret for en rotur.

Årets gang

           

Roning er opdelt i 2 sæsoner, en sommersæson hvor stort set al aktivitet foregår på vandet og en vintersæson hvor vi hovedsagelig ror i romaskiner. Roere med en hvis erfarring kan opnå vinterroret.

 

Kontinget og indmeldelse

Du finder oplysninger om kontingent og indmeldelse via dette link