Kaproning

Vil du gerne udfordre dig selv, så har du rig mulighed for dette i Aarhus Roklub. Vi stiller op i alle rokonkurrencer, hvor der er interesse for det.

Vi deltager i konkurrencer for både outrigger og inrigger- og coastalbåde - kortbane, langdistance og marathonkonkurrencer.

Træning til kaproning på kortbane foregår i outrigger på Aarhus Rostadion, hvor klubbens medlemmer med kaproningspotentiale primært frekventerer Rocenter Aarhus (RCA) eller klubbens ungdomsafdeling, og hvor der er en international godkendt 2000 meter kaproningsbane.
For inriggerens og coastalbådens vedkommende foregår træningen ved Søsporten på Aarhus Havn.

 

Langdistance kaproning og Coastal regatta

Langdistancekaproning foregår i inriggerbåde – primært 2 årers+ og i mindre omfang 4 årers+, over distancer på 10 og 25 km. 
Aarhus Roklub har en lang tradition for at deltage i den landsdækkende langdistancekaproning, som er en turnering med 5 regattaer, hvor der konkurreres over 10 og 25 km.  

 

Maratonkaproning

Maratonkaproning er en helt speciel langdistancedisciplin; 42.195 sømil (ca. 78 km) skal tilbagelægges så hurtigt som muligt. Der benyttes kun 2 årers inriggerbåde ved denne konkurrence.
Aarhus Roklub har også på dette område en stor tradition for deltagelse i maratonkaproninger.

 

Coastalregatta

Coastalregatta er et forholdsvist nye begreb og en ny aktivitet i Danmark.
Bådene er specielt udviklet til ”store vande og store bølger”. Regattaerne afvikles som oftest i åbne farvande, og distancerne på løbene svinger mellem 3 og 6 km.
Der benyttes både som 1x, 2x og 4x+ ved coastalregattaer.