AR Venner

Aarhus Roklub billede

Aarhus Roklubs støtteforening i daglig tale også kaldet ”Vennerne.”

Formålet er ved økonomisk hjælp at støtte Aarhus Roklub og være bindeled mellem klubbens ældre medlemmer.

Foreningen er stiftet i 1947. Foreningen afholder hvert år en generalforsamling, hvor man mødes til en frokost og taler om Aarhus Roklubs situation og eventuel økonomisk støtte. Desuden tilsigter foreningen at afholde en årlig familiedag med mulighed for en rotur.

Så har du lyst til at støtte Aarhus Roklub, så meld dig gerne ind.

Formand: Sven Vedel

vennerne(a)aarhusroklub.dk

Årligt kontingent: kr. 100

Indsættes på vennernes konto: 2316   9800322084 (oplys navn + e-mail)