Øvrige tillidsposter

Flere medlemmer har tillidsposter uden for bestyrelsen, frivillige som alle er uundværlige for klubben. 

De er følgende:

Ansvarspersoner tilknyttet roklubben Aarhus Lystbådehavn:

Rochef Havn: Per Bjerg Nielsen rochefhavn(a)aarhusroklub.dk

Motion-kaproningschef: Niels Iversen  nielsciver(a)gmail.com 

Materialeforvalter: Niels Iversen    nielsciver(a)gmail.com

Aktivitetschef: Hanne Meta Gjesing aktivitetschefhavn(a)aarhusroklub.dk 

Bådtrailer-inrigger/coastal/outrigger Niels Iversen  nielsciver(a)gmail.com  2982 8120

 

Ansvarspersoner tilknyttet roklubben på Aarhus Rostadion (AR Rostadion inrigger +outrigger): 

Aktivitetschef: Emma Røddik  aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk 

Elite Kaproningschef: Emma Røddik aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk  og 
Niels Iversen nielsciver(a)gmail.com 

Motion-kaproningschef: Niels Iversen  nielsciver(a)gmail.com

Master kaproning (27+): Jakob Lindegaard: 

Ungdomsleder/kaproning ungdom: Helle Jensen, Niels Iversen, Torben Stig Larsen (Per Amby KCA træner/samarbejde med AR ubngdom/U25) ungdomsleder(a)aarhusroklub.dk

Brugerudvalg (Huset og anlæg): James Dodd dodd.james(a)yahoo.com 9188 1937

Materialeforvalter Niels Iversen  nielsciver(a)gmail.com  2982 8120

Ergometer vedligehold Niels Iversen  nielsciver(a)gmail.com  2982 8120

Bådtrailer-inrigger/coastal/outrigger Niels Iversen  nielsciver(a)gmail.com  2982 8120

 

Roudvalg Havn:

Rochef Havn: Per Bjerg Nielsen rochefhavn(a)aarhusroklub.dk
Aktivitetschef: Hanne Meta Gjesing aktivitetschefhavn(a)aarhusroklub.dk 
Næstformand Leif Mikkelsen naestformand@aarhusroklub.dk
Fritze H. Jørensen
Søren B Mikkelsen

 

Ansvarspersoner, generelt:

Webmaster: Vakant  Kontakt til formand@aarhusroklub  -  webmaster(a)aarhusroklub.dk 

Instruktionschef: Vakant - opgaven varetages af Hanne M Gjesing:   instruktion(a)aarhusroklub.dk

Festudvalg: Ansvarshavende Christina Asmussen  Festudvalg(a)aarhusroklub.dk

Kontingentkasserer: Anette Fredy, Flemming Niebuhr kontingent(a)aarhusroklub.dk

AR webmaster på AR Rokort/Memberlink: Flemming Niebuhr

Tut-bestyrer: Søren B Mikkelsen


Nøgleansvarlige Søsporten:

Anette Fredy Træffes på sms 2372 1293

 

AR nøgleansvarlig Aarhus Rostadion:

Mastersroere: aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk

Ungdomsroere: ungdomsleder(a)aarhusroklub.dk

 

Ansvarlige for behandling af ansøgninger om langtursroning fra medlemmer i Aarhus Roklub, - ansøgning via www-aarhusroklub.dk:

Aktivitetschef Havn, Hanne M. Gjesing aktivitetschef(a)aarhusroklub.dk og 

Næstformand, Leif Mikkelsen naestformand(a)aarhusroklub.dk

cc: Rochef Havn, Per Bjerg Nielsen rochefhavn(a)aarhusroklub.dk

 

Ansvarlige for behandling af ansøgninger om leje DFfR udstationerede både fra medlemmer i Aarhus Roklub, - ansøgning via www.roning.dk:

Aktivitetschef, Havn Hanne M. Gjesing aktivitetschef(a)aarhusroklub.dk og 

Næstformand, Leif Mikkelsen naestformand(a)aarhusroklub.dk

cc: Rochef Havn, Per Bjerg Nielsen rochefhavn(a)aarhusroklub.dk

 

Ansvarlige for behandling af ansøgninger om kursusaktivitet/uddannelse fra medlemmer i Aarhus Roklub:

Aktivitetschef Havn, Hanne M. Gjesing aktivitetschefhavn(a)aarhusroklub.dk og 

Aktivitetschef Brabrand, Emma Røddik  aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk

Ansvarlig for modtagelse af "overflyttere" fra andre roklubber, herunder at modtage evt. flyttebeviser, registrere evt. langtursbeviser osv. 
Ansvarlig for at udfærdige flyttebeviser til AR-medlemmer der ønsker modtagelse af sådan ifm. evt. overflytning til anden roklub.

Aktivitetschef Havn, Hanne M. Gjesing  aktivitetschefhavn(a)aarhusroklub.dk

Aktivitetschef Brabrand, Emma Røddik, aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk

 

AR medlemmer med ansvar for opgaver udenfor Aarhus Roklub-regi:

Husforvalter Søsporten- uden for Aarhus Roklub regi: Torben Hartmann   22 80 99 33


21.3.2024ni