Øvrige tillidsposter

Flere medlemmer har tillidsposter uden for bestyrelsen, frivillige som alle er uundværlige for klubben. 

De er følgende:

Ansvarspersoner tilknyttet roklubben Aarhus Lystbådehavn:

Rochef, havn, fungerende Mia Lybech  rochefhavn(a)aarhusroklub.dk

Husforvalter: Torben Hartmann husforvalter(a)aarhusroklub.dk

Motion-kaproningschef: Niels Iversen n.c.iversen(a)stofanet.dk

Materialeforvalter: Niels Iversen n.c.iversen(a)stofanet.dk

Aktivitetschef: Ann Mølgaard aktivitetschefhavn(a)aarhusroklub.dk 

Bådtrailer-inrigger/coastal Niels Iversen n.c.iversen(a)stofanet.dk 2982 8120

 

Ansvarspersoner tilknyttet roklubben på Aarhus Rostadion (AR Rostadion outrigger): 

Aktivitetschef: Laurids Larsen aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk 2671 9671

Kaproningschef- elitechef: Fung. Laurids Larsen aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk 2671 9671

Master kaproning (27+): Laurids Larsen aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk 2671 9671

Ungdomsleder/kaproning ungdom. Fung. Laurids Larsen ungdomsleder(a)aarhusroklub.dk
2671 9671

Rochef, Begyndere Sven Vedel vdl(a)outlook.dk 2388 6116

Rochef, Rutinerede motion Poul Bastrup Kræmer pokr1146(a)gmail.com 2360 4244

Brugerudvalg (Huset og anlæg): Sven Vedel vdl(a)outlook.dk 2388 6116

Materialeforvalter Niels Iversen n.c.iversen(a)stofanet.dk 2982 8120

Ergometer vedligehold Morten Flarup Sørensen 2062 3278

Bådtrailer-outrigger Niels Iversen n.c.iversen(a)stofanet.dk 2982 8120

 

Ansvarspersoner, generelt:

Webmaster: Søren Brogens Mikkelsen webmaster(a)aarhusroklub.dk

Instruktionschef: Lene Brink instruktion(a)aarhusroklub.dk

Festudvalg: Verkant

Kontingentkasserer: Anette Fredy kontingent(a)aarhusroklub.dk

 

Nøgleansvarlige Søsporten:

Doris Toft Træffes på sms 2992 5497 Anette Fredy Træffes på sms 2372 1293

 

AR nøgleansvarlig Aarhus Rostadion:

Brugerudvalgets (Hus & anlæg) nøgleansvarlige, og skal ske ved kontakt til seniorroer, aktivitetschef: Laurids Larsen aktivitetschefbrabrand(a)aarhusroklub.dk 2671 9671 

Ungdomsroere: Ungdomsleder/kaproning ungdom, fungerende Laurids Larsen 
ungdomsleder(a)aarhusroklub.dk  26719671


21.03.18-ni-ni