Vinterroning

Vinterroning

 

Det er ikke ufarligt at ro om vinteren på grund af koldt vand og omskiftelige vejrforhold. Den begrænset aktivitet på vandet om vinteren betyder at der er færre der kan hjælpe i et ulykkestilfælde.

Af sikkerhedshensyn er der derfor skærpede regler for roning om vinteren.

Du skal kraftigt overveje din sikkerhed i forbindelse med vinterroning. Kan du klare en tur i det kolde vand, og komme op i båden igen, ved egen hjælp i nedkølet tilstand?

Reglerne for at få vinterroret er beskrevet i Vinter Roreglementet §4 som siger

 1. Enhver, der ønsker at udøve vinterroning, skal godkendes af bestyrelsen.
 2. Vinterroning kan kun udøves af frigivne roere,
  Der har roet minimum 800 km.
  Bestået Aarhus Roklubs koldtvandsprøve.
  Bestået klubbens svømmeprøve for den kommende sæson.
 3. Koldtvandsprøven aflægges i løbet af oktober måned og består i, at springe i vandet og på
  overbevisende måde vise, at man har overblik over situationen. Efterfølgende ved egen hjælp
  at kravle op på bro eller lignende.
 4. Koldtvandsprøven gælder i 5 år og udbydes i årstal 0 og 5. I de mellemliggende år
  arrangeres der ekstraordinære koldvandsprøver som gælder frem til næste ordinære
  koldtvandsprøve.
 5. Medlemmer under 18 år, der ønsker godkendelse af bestyrelsen, skal medbringe
  forældres/værges accept med underskrift.
 6. Unge under 15 år kan ikke få vinterroret.
 7. Medlemmer med vinterroningstilladelse vil fremgå af Rokort. I forbindelse med
  godkendelsen skal roeren have anvist klubbens vinterroningsreglement samt
  sikkerhedsprocedurer for vinterroning, som roeren er forpligtet til at sætte sig ind i og rette sig
  efter.

Vinterroret til 1X (singelsculler) og 2- (toer uden styrmand) kan først søges hos kaproningschefen når man har fået vinterroret hos betyrelsen. Tilladelsen til vinterroning i 1X skal foreligge på skrift (mail) og udtrykkelig fortælle om man har ret til fri roning eller skal spørge fra gang til gang.

Koldvandsprøverne slås op på rokort så de kan tages inden standerstrygning.

Da vinterroretten formeldt bevilges når koldtvandsprøven er aflagt og denne gælder i 5 år, er det ikke nødvendigt at søge vinterroret hvert år. Da DFFR forlanger at der tages stilling hvert år, vil bestyrelsen på eget initiativ, hvert år gennemgå vinterroretterne. Du får ikke yderligere besked med mindre bestyrelsen drager tvivl om din vinterroret, er dette tilfældet vi du blive kontaktet af bestyrelsen.

Koldtvandsprøven og vinterroretten synliggøres i rokort med et W - vinterroret. Derudover skal man have et gyldigt S - svømmeprøve for at vinterroretten er aktiv.

HUSK at du må først ro vinterroning i den aktuelle sæson, når du har bestået den årlige svømmeprøve.

Du skal altid, inden du går på vandet, være sikker på at du forstår Vinter Roreglementet og dets begrænsninger og pligter.

 

Bestyrelsen

15.08.2019 FN