Klubbens love og reglementer

Nye medlemmer skal læse roklubbens roreglementer og love i forbindelse med indmeldelse, ligesom klubbens medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret med grundlaget for klubbens drift og funktion via klubbens roreglementer og love.

Find linket til klubbens love og en række andre reglementer herunder:

Aarhus Roklub roreglement oktober 2022

Aarhus Roklubs love af 20.11.2018

Aarhus Roklubs Langtursreglement 201905

DFfR Langtursreglement af 2019

AR Vinterroningsreglement 2022.4

Aarhus Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

DFfR’s vedtægter danner til dels baggrund for Aarhus Roklubs drift og funktion.


Her er linket til Dansk Forening for Rosport.
DFfR's hjemmeside

 

Link til lokale reglementer

Sejladsreglement for Østjyllands Politi


2110 FN