Klubbens love og reglementer

Nye medlemmer skal læse roklubbens roreglementer og love i forbindelse med indmeldelse, ligesom klubbens medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret med grundlaget for klubbens drift og funktion via klubbens roreglementer og love.

Find linket til klubbens love og en række andre reglementer herunder:

Aarhus Roklub roreglement 04.06.2018

Aarhus Roklubs love af 21.11.2017

Aarhus Roklubs Langtursreglement

DFfR Langtursreglement af 2009 / opdateret 15.04.2014

AR vinterroningsreglement 06.11.2018

 

Aarhus Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

DFfR’s vedtægter danner til dels baggrund for Aarhus Roklubs drift og funktion.


Her er linket til Dansk Forening for Rosports vedtægter.
DFfR's love og vedtægter (2016 - pdf)

23052018 FN