Klubbens love og reglementer

Nye medlemmer skal læse roklubbens roreglementer og love i forbindelse med indmeldelse, ligesom klubbens medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret med grundlaget for klubbens drift og funktion via klubbens roreglementer og love.

Find linket til klubbens love og en række andre reglementer herunder:

Aarhus Roklub Roreglement 21.6.2023

Aarhus Roklubs love af 20.11.2018

Aarhus Roklubs Langtursreglement 201905

DFfR Langtursreglement af 2019

AR Vinterroningsreglement 2022.4


Aarhus Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

DFfR’s reglementer danner til dels baggrund for Aarhus Roklubs drift og funktion.

Her er linket til Dansk Forening for Rosport:
DFfR's hjemmeside

Link til lokale reglementer:

Sejladsreglement for Østjyllands Politi

Rammeaftale mellem AR og ARA SERO om brug af inriggerbåde ved Brabrand Rostadion:

Rammeafale mellem AR og ARA SERO 


21.7.2023ni