Vinteraktiviteter

Gennem vinteren vil der også være mange mulighed for aktiviteter i Aarhus Roklub. Aktiviteterne vil være i form af roning i ergometer, svømning og roning på vandet. 

Vintersæsonen går fra standerstryning sidst i oktober til standerhejsning sidst i marts.

 

Roning i ergometer

Der vil over vinteren vil der være flere hold med roning i ergometre/romaskiner. 

De enkelte aktiviteter samt tidspunkter og tovholdere vil fremgå af ugeaktivitetsplanen. 

Se beskrivelser af aktiviteter under Rospinning i ergometer og Struktureret rotræning i ergometer.

 

Svømning

Gennem vinteren har vi svømmetider i svømmehallen på Ingerslevs Boulevard. Se tider og ansvarlige i vinter ugeaktivitetsplanen.

Der gratis adgang til svømmehallen i vore svømmetider, man skal blot medbringe sit medlemsbevis. Medlemsbeviset udskrives fra hjemmesiden når du er logget ind. Det er også i vores svømmetider der er mulighed for at tage den årlige svømmeprøve. Svømmeprøver vil blive slået på på rokort.dk som aktivitet. 

 

Roning på vandet

Det er muligligt at søge vinterroret til roning på vandet mellem standerstrygning og standerhejsning. Vinterrorettet kan først søges når roeren har opnået den fornødne erfaring. Krav til roerens minimumsfærdigheder kan findes i vinterroningsreglementet.