Uddannelse

I Aarhus Roklub vil vi gerne uddanne vores medlemmer, så de har en masse muligheder inden for roningen selv, og kan hjælpe andre med at komme i gang.

Vi tilbyder følgende:

Rouddannelse
Et struktureret undervisningsforløb, hvor du lærer at ro, under vejledning af en instruktør. Du skal have gennemført et instruktions forløb, og være ”frigivet” som roer, for at kunne ro uden overvågning af en instruktør.
Instruktionskort Inrigger - AR 24.4.2023
Sculler instruktions kort  1X og C1X for roretten S og C  - 14.04.15

KB-roretten
Vejledning og praktik omkring roning og færdsel på Brabrand Sø samt adgang til og brug af Brabrand Rostadion.

K0 styrmandskursus
Består af et teorikursus på et par timer, hvor du lærer om farvandet i Aarhus Bugten.
Derudover skal du have roet turen mellem Søsporten og Vejlby Hage og turen mellem Søsporten og styrbords indsejlingsfyr ved Aarhus Havn et vidst antal gange, for at erhverve grundigt kendskab til dette lokalfarvand. Når du er blevet K0 styrmand, kan du selv tage roere med ud på tur mellem Søsporten og Vejlby Hage samt mellem Søsporten og styrbords indsejlingsfyr ved Aarhus Havn.
K0-styrmands uddannelses kort

K1 styrmandskursus

Består af et teorikursus på et par timer, hvor du lærer om farvandet i Aarhus Bugten. Derudover skal du have roet i farvandet mellem Vejlby Hage og Studstrup Marina, samt været inde i havnen i Studstrup og Egå et vidst antal gange. Når du er blevet K1 styrmand, kan du selv tage roere med ud på tur mellem Vejlby Hage og Studstrup Marina.
K1-styrmands uddannelses kort

K2 styrmandskursus

Består af et teorikursus på et par timer, hvor du lærer om farvandet i Aarhus Bugten.  Derudover skal du have roet til alle havnene i bugten for at kunne blive K2-styrmand. Når du er K2-stymand må du styre en robåd i hele Aarhus Bugten, samt syd på, udenom Aarhus Havn og ned til Norsminde havn.
K2-styrmands uddannelses kort

Instruktør-kursus

Instruktørkurset består af to weekendkurser, kaldet modul A og B. Du lærer en masse om roteknik, fejlretning og hvordan du lærer andre at ro. Kurserne gennemføres af Dansk Forening for Rosport.
Læs om modul A

Læs om modul B

Når du er instruktør kan du lære andre at ro i Aarhus Roklub.


Instruktør/træneruddannelse
Ønsker du at uddanne dig som klubtræner, tilbyder DFfR instruktør/træneruddannelse modul C og D. begge kurser kører over hver én weekend.
Læs om modul C

Læs om modul D

Langtursstyrmands-kursus

Kurset giver dig en viden om navigation, signaler, planlægning af langture og meget mere. Kurset er godkendt og tilrettelagt af Dansk Forening for Rosport.
Du kan læse mere om kurset her

Når du har beviset som langtursstyrmand, må du også styre en robåd i farvande udenfor det daglige lokale rofarvand.

Ungdomsleder/træner kursus
Kursus målrettet medlemmer der ønsker at være ungdomsleder- og eller ungdomstræner.

Andre relevante kurser
Se DFfR’ kursuskatalog 

Førstehjælpskursus mariale 

Er du interesseret i at deltage i kursus og uddannelse,
- kontakt Aktivitetschefen i den afdeling af klubben, du ror i.

24.4.2023ni