Det daglige rofarvand


Klubbens daglige rofarvand består af Brabrand Sø og en del af Århus-bugten. 

Den del, der ligger i bugten tager sit udgangspunkt i Aarhus Lystbådehavn og strækker sig sydpå til Norsminde Havn og østpå til Skødshoved. Farvandet er delt i tre områder (K0, K1 og K2), der stiller forskellige krav til den ansvarlige styrmand i robåden.
KKB er den del af klubbens daglige rofarvand, der er beliggende på Brabrand Sø / Brabrand Rostadion - Kaproningsbanen.
KBS er den del at klubbens daglige forarvand, der er beliggende på Brabrand Sø / Brabrand Rostadion, udenfor Kaproningsbanen og i Aarhus Å fra Brabrand Sø til "De 3 Broer"

Du kan læse mere om hvordan man skal forholde sig i de fire havne, vi oftest benytter: Århus Havn, Egå Marina, Studstrup Marina og Norsmine Havn.

 

K0-området

Strækker sig fra klubhuset Søsporten, mod nord til Vejlby Hage, og mod øst langs stensætningen nord for Aarhus Ø, længst til indløbet til Aarhus Havn (styrbords indsejlingsfyr), samt kanalen fra Lystbådehavnen til Aarhus Inderhavn bassin 2, Bassin 2 mellem Navitas og Dokk1, hvor kommunens anvisninger for lystbådssejlads overholdes.

K1-området

Strækker sig fra Vejlby Hage, til mod nord, indløbet til Studstrup Marina,samt kanalerne på Aarhus Ø

K2-området

Stækker sig fra Aarhus Lystbådehavn/Søsporten sydpå til Norsminde Havn og nordpå fra Studstrup Marina til Følle Strand og herfra sydpå til Skødshoved.

KKB-området
Området på Brabrand Sø med kaproningsbanen, – udlagt bane på 2 km. markeret med bøjer på Brabrand Sø.

KBS-området

Området på Brabrand Sø udenfor kaproningsbanen og Aarhus Å fra Brabrand Sø østlige ende til "De 3 Broer".


AR - ARA Vejledning Inriggerroning på Brabrand Sø


 

12.7.2023ni