Det daglige rofarvand


Klubbens daglige rofarvand består af Brabrand Sø og en del af Århus-bugten. 

Den del, der ligger i bugten tager sit udgangspunkt i Aarhus Lystbådehavn og strækker sig sydpå til Norsminde Havn og østpå til Skødshoved. Farvandet er delt i tre områder (K0, K1 og K2), der stiller forskellige krav til den ansvarlige styrmand i robåden.
KB er den del af klubbens daglige rofarvand, der er beliggende på Brabrand Sø - kaproningsbanen / Brabrand Rostadion.

Du kan læse mere om hvordan man skal forholde sig i de fire havne, vi oftest benytter: Århus Havn, Egå Marina, Studstrup Marina og Norsmine Havn.

 

K0-området

Strækker sig fra klubhuset Søsporten, mod nord til Vejlby Hage, og mod øst langs stensætningen nord for Aarhus Ø, længst til indløbet til Aarhus Havn (styrbords indsejlingsfyr), samt kanalen til Aarhus Inderhavn og dokken. Mellem Navitas og Dokken, skal kommunens anvisninger for lystbådssejlads overholdes.

K1-området

Strækker sig fra Vejlby Hage, til mod nord, indløbet til Studstrup Marina,samt kanalerne på Aarhus Ø

K2-området

Stækker sig fra Aarhus Lystbådehavn/Søsporten sydpå til Norsminde Havn og nordpå fra Studstrup Marina til Følle Strand og herfra sydpå til Skødshoved.

KB-området
Området svarer til området på Brabrand Sø, hvor der må roes. Primært er dette kaproningsbanen – udlagt bane på 2 km. markeret med bøjer på Brabrand Sø.