Det daglige rofarvand


Klubbens daglige rofarvand består af Brabrand Sø og en del af Århus-bugten. 

Den del, der ligger i bugten tager sit udgangspunkt i Aarhus Lystbådehavn og strækker sig sydpå til Norsminde Havn og østpå til Skødshoved. Farvandet er delt i tre områder (K0, K1 og K2), der stiller forskellige krav til den ansvarlige styrmand i robåden.
KB er den del af klubbens daglige rofarvand, der er beliggende på Brabrand Sø - kaproningsbanen / Brabrand Rostadion.

Du kan læse mere om hvordan man skal forholde sig i de fire havne, vi oftest benytter: Århus Havn, Egå Marina, Studstrup Marina og Norsmine Havn.

 

K0-området

K0-området omfatter farvandet mellem klubhuset/Søsporten i Aarhus Lystbådehavn og Vejlby Hage, samt fra Søsporten i Aarhus Lystbådehavn til styrbords indsejlingsfyr (Det grønne fyr) ved Aarhus Trafikhavn (langs stensætningen nord for Aarhus Ø).

K1-området

K1-området omfatter farvandet fra Vejlby Hage mod nord til Studstrup Marina og kanalen ind i inderhaven og området mellem Navitas og Dokken i inderhavnen.

K2-området

K2-området stækker sig fra Aarhus Lystbådehavn/Søsporten sydpå til Norsminde Havn og nordpå fra Studstrup Marina til Følle Strand og herfra sydpå til Skødshoved.

KB-området
KB-området svarer til området på Brabrand Sø, hvor der må roes. Primært er dette kaproningsbanen – udlagt bane på 2 km. markeret med bøjer på Brabrand Sø.

 

23.11.18 FN