Skattefrie gaver og donationer til Aarhus Roklub

Privatpersoner, der har et ønske om at betænke Aarhus Roklub, kan benytte sig af 2 modeller, en med og en uden skattefradrag.

Uden skattefradrag:

Hvis du ønsker at donere et beløbe til Aarhus Roklub og ikke er interesseret i et skattefradrag, kan du indsætte donationen direkte på klubben konto, angiv gerne hvis du ønsker at støtte et specielt formål og om du ønsker at være anonym eller ej.

Pengene overføres til klubbens konto 5075-1222857 og send samtidig en mail til kasserer@aarhusroklub.dk eller formand@aarhusroklub.dk med oplysninger om formål og evt. anonymitet, hvis du ønsker at være anonym kommer ingen andre til at kende din identitet.

Med skattefradrag:

Privatpersoner, der har et ønske om at betænke Aarhus Roklub, kan trække donationen fra i skat, med den såkaldte gavegiro-ordning, der administreres af Dansk Forening for Rosport. 

Hvis det donerede beløb er over 200 kroner, så er beløbet fradragsberettiget for giveren. 

Ordningen sikrer, at lokale roklubber, der er medlem af Dansk Forening for Rosport kan modtage donationer og arve-beløb, uden at betale arveafgift.

Hvordan (klik her for at komme til DFfRs hjemmeside)

Donationen er som udgangspunkt anonym og givet til Dansk Forening for Rosport. Ønsker man at donere penge til almenvelgørende formål i en bestemt klub, kan man anføre sit ønske:

  1. ”Inriggerbåde”,
  2. ”Coastalbåde”,
  3. ”Outriggerbåde” eller
  4. ”Klubben”

Donationen overføres til gavekontoen:

Reg. nr. 4180 

Kontonr. 1552198

 - med oplysning om navn, adresse, personnummer og med angivelse af Aarhus Roklub, der skal modtage donationen.

 

Hvis du anfører dit personnummer i donationen, indberetter DFfR dette til SKAT, og beløbet vil automatisk fremgå på din 

elektroniske selvangivelse fra SKAT.

 

Alternativt kan der indbetales via MobilePay, der understøtter fradragsberettigede donationer via deres app.

Med MobilePay taster man blot telefonnummeret 22 86 02 77 i appen, oplyser sit navn, sin adresse, og Aarhus Roklub i tekstfeltet. 

Hvis man gerne vil gøre donationen fradragsberettiget, skal man også skrive sit cpr-nummer i tekstfeltet og slå funktionen “skattefradrag ved donationer” til. 

 

Der er ingen bagatelgrænse for pengegaven. I 2018 er det maksimale fradragsmæssige beløb 15.900 kr. (16.300 kr. i 2019).

For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr. og adresse ved donationen. Donationer kan gives anonymt.

Læs mere på https://www.aarhusroklub.dk/skattefrie-gaver

 

Betingelser:

Beløbet som en donor donerer må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. 

Eksempelvis betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer.

Pga. reglerne for udbetaling, vil Aarhus Roklub først modtage det donerede beløb i slutningen af januar, kalenderåret efter at indbetalingen er foretaget. Så hvis du ønsker at støtte et specifikt formål i et indeværende år, så husk at underret formanden eller kassereren om din gave, så vi kan tage højde for den i regnskabet.

Såfremt der er spørgsmål til den skattefrie gaveordning er du velkommen til at henvende dig til klubbens kasserer eller formand.