Aarhus Roklub & Roning på skoleskemaet i Aarhus Kommune

Aarhus Roklub sikrer og gennemfører samarbejde med skolerne i Aarhus Kommune, på baggrund af DFfR / RoBattle konceptet ”Danmarks Stærkeste Klasse”, Attention..Go, der er en komplet undervisningspakke, som bygger på at DFfR arbejder sammen med Dansk Skoleidræt og Skole OL om at tilbyde roning til danske skoleelever.
Dette tilbud er målrettet årgangene 6.-7.-8. og 9. klasses elever.

Se mere: https://roning.dk/kerneydelser/ungdom/danmarks-staerkeste-klasse-dsk-og-skole-ol/
og http://roning.dk/kerneydelser/ungdom/attention-go-undervisningsforloeb/

Aarhus Roklubs indsats ved disse tilbud er at forestå roinstruktionsforløb - enten i roklubben eller ude på den enkelte skole.
Typisk foregår disse forløb med 3 gange instruktion af 1½ - 2 timer pr. gang - og for 6. og 7. klasses vedkommende afsluttes forløbet som oftest med konkurrencen Danmarks Stærkeste Klasse - med mulighed for kvalificering til deltagelse i Skole OL,- der også som i 2017, gennemføres i Aarhus i 2018 og 2019.

For 8. og 9. klassernes vedkommende kan forløbet indgå i idrætsundervisningen, således at eleverne via erfaring og tilegnede færdigheder, får muligheden for at arbejde dybere med kroppens og musklernes arbejde i et rotag, fejlretning osv. - en god mulighed for rosporten at komme ind i skoler på, da idræt nu også er et eksamensfag i folkeskolen.

Generelt deltager Aarhus Roklub i dette samarbejde med sigte at underbygge Den Åbne Skole, men også for at få vist og synliggjort rosporten blandt børn og unge, selvfølgelig med sigte at der på sigt kommer flere unge til rosporten…

 


Når medlemmer af Aarhus Roklub har indsats ved roforløb med skoleklasser, er roklubben sikret en indtægt for indsatsen.

Som en ”overbygning” til dette skolesamarbejde, har Aarhus kommune, Børn og Unge sponsoreret en kassetrailer med 12 roergometre, der kan lejes af skolerne, og samtidig tilbydes skolerne bistand fra Aarhus Roklub med instruktionsforløb.
Trailer og de 12 roergometre driftes af Aarhus Roklub, selve det administrative omkring denne trailer med indhold varetages af Uno-Friluftscenter Aarhus i Risskov.


Overordnet ansvar og koordinator for samarbejdet mellem Aarhus Roklub og Aarhus Kommune:
Niels Iversen

 

24.10.17-ni