Instruktion

Instruktion på vandet i foråret og den tidlige sommer.

Aarhus Roklub Ungdomsmedlemmer under 18 år (25 år) tilbydes instruktion ved Brabrand Rostadion under klubbens ungdomsafdeling. Ungdomsafdelingen optager nye medlemmer til instruktion det meste af året.

Seniormedlemmer over 18 år (25 år) tilbydes instruktion ved Aarhus Roklub, Søsporten, Aarhus Lystbådehavn.
Klubbens seniorafdeling optager nye medlemmer til instruktion i robåde på vandet, i foråret og den tidlige sommer, dog mulighed for at blive medlem af klubben i eftersommeren/efteråret, og modtage instruktion i indendørs roning/ergometerroning, deltage i klubbens sociale liv og benytte sig af klubbens mange tilbud – dog undtaget roning på vandet, for næste forår at stå forrest i køen af de mange interesserede der ønsker at modtage roinstruktion på vandet.

Som helt nyt medlem og evt. medlem, indmeldt i forudgående vinterperioden, vil du komme under instruktion af uddannede instruktører, for at lære, hvordan du ror, og hvordan du anvender klubbens materiel på vandet.
Klubben tilbyder et struktureret instruktionsforløb for seniorer, på faste ugedage - alternativt kan der tilbydes instruktion i klubbens morgenroergruppe, med medlemmer i alderen 65+, eller instruktion i klubbens gruppe af formiddags/eftermiddagsroere, primært kvinder i alderen 60+

Du skal som ny i klubben, forvente krav om stabil deltagelse i fastlagt instruktionsforløb, således kan du forvente at have gennemgået og afsluttet instruktionsforløbet inden udgangen af juni måned.
Instruktionsforløb ved morgenroerne og formiddags/eftermiddagsroerne kører egne forløb uden fastlagt tidsafgræsning.

Du bliver frigivet som roer på vandet, når din klubinstruktør finder, at du behersker roteknikken. Når du er frigivet, kan du ro uden en instruktør i båden, der skal dog altid være en godkendt styrmand med på turen.

Aarhus Roklub optager nye ergometer-medlemmer til instruktion hele året rundt.

Disse medlemmer får mulighed for at benytte klubbens mange tilbud, dog undtaget roning i klubbens både.
Du vil lære at ro i roergometer til rospinning eller ved struktureret træning i roergometer, og får på den måde en god idé om roteknikken, samtidig med deltagelse i den effektive træning.
I din første tid i roklubben, vil du komme under instruktion af uddannede instruktører, for at lære, hvordan du ror, og hvordan du anvender klubbens materiel.
Instruktionen finder som hovedregel sted efter en forud fastlagt plan, som du aftaler med en instruktør.


Krav:

Af sikkerhedsmæssige grunde kræver klubben, at du kan svømme mindst 300 meter uden hvil, at du kan bjerge dig selv i vandet, og føle dig tryg i og på vandet.
Svømmeprøve skal aflægges hvert år, dette selvfølgelig kun, hvis du vælger at udnytte dit medlemskab til roning på vandet.

Undtaget for krav  om svømmeprøve er nye medlemmer i deres 1. rosæson, som ved indmeldelse erklærer / dokumenterer at besidde ovenstående færdigheder.
Denne undtagelse giver adgang til roning i et begrænset ro område.
Ønskes at kunne ro udenfor det begrænsede roområde, skal klubbens svømme, veste & åreprøve aflægges.
Aarhus Roklub opfordrer alle nye medlemmer til at aflægge klubbens svømme, veste & åreprøve.1.7.17 -ni