Der søges båd/hold ansvarlige til vinter vedligehold

1. november 2018 19:56 , af Søren Brogens Mikkelsen

Materielområdet AR Søsporten søger båd/hold ansvarlige til bådene 4in Skødshoved, 2 in Norsminde og Coastal 2x DragetII

 

Opgave som båd/holdansvarlig rummer generelt:
Være tovholder og primær ansvarshavende for dels vintervedligehold på bådene, dels følge båden i dens funktion i klubben.
Samarbejde med materialeforvalter for vedligehold og funktion af båden.

Forudsætninger for løsning af opgaven: 
I samarbejde med materialeforvalter at gennemgå værksted og båd for snak om, hvad er ligger i opgaven.
Teknisk vejledning og support fra materialeforvalter, evt. udføre opgaver i praksis i samarbejde med materialeforvalteren.

Vintervedligehold:
Materialeforvalteren fastlægger hvilket arbejde der skal foretages på båden - skriftlig bådjournal (arbejdsopgaver) udfærdiges.
Evt. gennemgang af båden sammen med materialeforvalteren.
Den båd/holdansvarlige planlægger, hvornår arbejdet skal gennemføres (kalenderplanlægning) på baggrund af arbejdsbeskrivelsen. Kalenderplanlægning meddeles materialeforvalteren.
Den båd/holdansvarlige kan selv danne et "fast" arbejdshold - eller lade opgaven opslå som ”åbent hold” på www.aarhusroklub.dk  - Facebook og Rokort.dk/aktiviteter, og medlemmerne "søger" selv ind på de konkrete opslåede arbejdsdage/tider. 
Dannelse af arbejdshold via Rokort.dk/aktiviteter koordineres overordnet af materialeforvalteren - og ved "deadline" tilmelding, er det den båd/holdansvarlige som herefter er ansvarlig for koordinering og kommunikation med medlemmerne/holdet omkring båden/opgaverne.
Inden båden kan benyttes næste forår/evt. til vinterroning samme vinter, skal båden have klargøring, gennemgås/tjekkes af den båd/holdansvarlige og materialeforvalteren i fællesskab.

Alm. drift i rosæsonen.
Den båd/holdansvarlige følger løbende bådens drift, og ved større skader og repr. sker dette i samarbejde med materialeforvalteren (værft - værksted osv?)
Den båd/holdansvarlige skal have "det kolde overblik" over bådens drift og funktion!

 
Opgaverne med vintervedligehold af bådene er i gang.
For at bådene kan blive klar til næste sæson, er det nødvendigt med medlemmernes indsats, - aktuelt som båd/holdansvarlige…

Afklarende spørgsmål - yderligere information eller tilmelding som båd/holdansvarlig, 
Ring gerne 2982 8120 (privat) 2887 0106 (arbejde) eller mail til n.c.iversen@stofanet.dk


Oversigt over båd/holdansvarlige AR-Søsporten pr. 31.10.2018