Der søges båd/hold ansvarlige til vinter vedligehold

7. oktober 2018 12:08 , af Niels Iversen

Materielområdet AR Søsporten søger båd/hold ansvarlige til bådene 4in Skødshoved, 2 in Holfred og Norsminde og Coastal 2x DragetII

 


Opgave som båd/holdansvarlig rummer generelt:
Være tovholder og primær ansvarshavende for dels vintervedligehold på bådene, dels følge båden i dens funktion i klubben.
Samarbejde med materialeforvalter for vedligehold og funktion af båden.

Forudsætninger for løsning af opgaven: 
I samarbejde med materialeforvalter at gennemgå værksted og båd for snak om, hvad er ligger i opgaven.
Teknisk vejledning og support fra materialeforvalter, evt. udføre opgaver i praksis i samarbejde med materialeforvalteren.

Vintervedligehold:
Materialeforvalteren fastlægger hvilket arbejde der skal foretages på båden - skriftlig bådjournal (arbejdsopgaver) udfærdiges.
Evt. gennemgang af båden sammen med materialeforvalteren.
Den båd/holdansvarlige planlægger, hvornår arbejdet skal gennemføres (kalenderplanlægning) på baggrund af arbejdsbeskrivelsen. Kalenderplanlægning meddeles materialeforvalteren.
Den båd/holdansvarlige kan selv danne et "fast" arbejdshold - eller lade opgaven opslå som ”åbent hold” på www.aarhusroklub.dk  - Facebook og Rokort.dk/aktiviteter, og medlemmerne "søger" selv ind på de konkrete opslåede arbejdsdage/tider. 
Dannelse af arbejdshold via Rokort.dk/aktiviteter koordineres overordnet af materialeforvalteren - og ved "deadline" tilmelding, er det den båd/holdansvarlige som herefter er ansvarlig for koordinering og kommunikation med medlemmerne/holdet omkring båden/opgaverne.
Inden båden kan benyttes næste forår/evt. til vinterroning samme vinter, skal båden gennemgås/tjekkes af den båd/holdansvarlige og materialeforvalteren i fællesskab.

Alm. drift i rosæsonen.
Den båd/holdansvarlige følger løbende bådens drift, og ved større skader og repr. sker dette i samarbejde med materialeforvalteren (værft - værksted osv?)
Den båd/holdansvarlige skal have "det kolde overblik" over bådens drift og funktion!

 

Afklarende spørgsmål - yderligere information eller tilmelding som båd/holdansvarlig, 
ring gerne 2982 8120 (privat) 2887 0106 (arbejde) eller mail til n.c.iversen@stofanet.dk

Aktuel oversigt over:
BÅD/HOLD ANSVARLIGE - AR Materiel Søsporten

SKØDSHOVED  ??            
HOLFRED   ??
NORSMINDE   ??
AARHUS BUGT C 2x   ??                                                                                         
EIGIL,   Åbent hold,  Hother Hennings                           
FØLLE,  Åbent hold,  Thomas Breitenbach, Hanne Meta Gjesing, Niels Iversen       
HAVSKUM,  Kontakt fast hold, Jørgen Aaes                                        
BLACK,  Kontakt fast hold,  Jørgen Aaes                                             
AROS II,  Kontakt fast hold,  Jørgen Aaes                                           
ÅRER,   Kontakt fast hold,  Lis Stenfeldt                                              
RYES FLAK C 2x,  Kontakt fast hold, Søren Brogens Mikkelsen, Helle Dollerup Kaucki, Lars Tonsgaard
KORALDYBET C 4x+,  Åbent hold,  Niels Iversen                                                     
KALØ,  Kontakt fast hold,  Jørgen Pedersen                                       
VENNERNE,  Kontakt fast hold,  Peder Rasmussen                            
CITY VEST,  Åbent hold,  Ann Mølgaard, Helle B Olsen                                                                 
KNOLD Coastal 1x,  Åbent hold,  Flemming Niebuhr.                          
TOT Coastal  1x,  Åbent hold,  Flemming Niebuhr.                              
Fælles Aarhus C 4x+,  Åbent hold,  Niels Iversen                                                      
TRAILERE / BÅDVOGNE,  Niels Iversen                                             
BRO/RAMPE,  Flemming Niebuhr            

 

Niels I
Materielforvalter AR-Søsporten

 

07.10.18-ni