Materielforvalterens klumme, AR Rostadion og AR-Søsporten, november 2018.

26. november 2018 20:16 , af Niels Iversen

Fra medio oktober måned 2018 og indtil nu, er der gennemført klargøring og reparationer af flere både ved AR-Rostadion.

Bådene Frigg, Frink, Homer, Jarnsaxa, Maggie, Magni, Plopper, Njord, Mjølner, Gungner, DRC II, RCA 2- og Høder er alle frigivet til roning.

Øvrige både afventer klargøring/reparation, inden bådene frigives til roning.

Jeg påtænker at indkalde til et "medlemsmøde" ved AR-Rostadion mhp. information, planlægning og gennemførsel af reparationer/klargøring osv. af både og årer, dette bliver koordineret med aktivitetschefen ved AR-Rostadion.

Ved AR-Søsporten er vedligeholdelses arbejdet også igangsat. Båden Kalø har været igennem værksted og lakgang (mangler montering af nye svirvler), båden Draget II er frigivet til roning, bådene Koraldybet og Aarhus Fælles ligger aktuelt i værkstedet for reparation og klargøring, og der er planlagt arbejdsgange på bådene Følle, Norsminde, Skødshoved, AROSII og City Vest, ligesom der er planlagt arbejde på Søsportens årer.

Hermed en opfordring til klubbens medlemmer om at deltage i arbejdet med vedligehold af bådene og øvrige materiel.

Ved Søsporten er dels "faste hold", hvor den ansvarshavende danner et hold af medlemmer omkring opgaven, og dels "åbne hold", hvor der indkaldes medlemmer til arbejdet via Rokort.dk

Aktuelt søges medlemmer til opgaver på båden 2in Følle i perioden 12. - 17. december, og til opgaver på båden Skødshoved i perioden 07. - 10.01.2019, - se mere og tilmeld på Rokort.dk

Materielforvalteren arbejder i øjeblikket på at udtørre et håndtag i en af Søsportens bigbladeårer, således at håndtaget igen kan limes og presses retur i årens skaft.

Lidt af en omvendte arbejdsgang, men åren har været benyttet med udtørret håndtag, og desværre hensat i bådhallen, med håndtaget trukket ud af skaftet, og grundet en større luftfugtighed i bådhallen, sidder håndtaget nu godt fast, men trukket for langt ud af skaftet...

 

Kære roere,- tjek venligst materiel for skader, fejl og mangler, inden dette sættes i bådhallen efter rotur!

 

I denne lakerings tid ved AR-Søsporten, opfordres til at lakpensler rengøres efter endt brug...!

1) rengøres med terpentin

2) vaskes med opvaskemiddel og vand - tørres

3) hensættes til opbevaring i beholder med terpentin.

Således sikres en efterfølgende lakering med samme pensler, og vi sparer på materielbudgettet!

 

Niels I
25.11.2018