Indmeldelse Senior medlem - Bankoverførsel

Indmeldelsesblanket for Senior medlemmer +18 år, der ikke kan benytte Standard indmeldelsesblanketten. Du vil modtage en kontingent opkrævning efter du har været aktiv 4. gang, da du har ret til 3 prøveture. Du vil modtage en særskilt mail om dette. Se mere om kontingenter under fanebladet "Bliv medlem/Kontingent"

Indmeldelsesblanket - Felter med * skal udfyldes
Indtast fulde navn*
Angiv Køn*
Gadenavn og nr*
Postnummer*
By*
Telefonnummer*
DD-MM-AAAA*
E-mailadresse*
Indmeldt i følgende kategori*
Hvis tidligere medlem af en roklub - hvilken klub?
Andre oplysninger
Jeg ønsker at blive medlem af Aarhus Roklub. I overensstemmelse med klubbens love, og jeg forpligter mig til at betale kontingent efter 3 prøveture. (*)
Jeg erklærer at kunne svømme 300 meter uden ophold, at kunne bjerge mig selv i vandet, og i øvrigt føle mig sikker og tryg i og på vand, samt at jeg vil oplyse klubben herom, hvis jeg lider, eller kommer til at lide af sygdomme som f.eks. epilepsi, diabetes m.m., der kan have indflydelse på sikkerheden til søs. (*Kun ved aktiv medlem)
Ved indsendelse af denne indmeldelsesformular giver jeg samtykke til, at klubben må benytte min fødselsdato ifm. tilmelding til kaproning, kursusansøgninger, statistik og lignende aktiviteter. Og ligeledes, at klubben må offentliggøre billeder, taget af mig, med relation til rosport, på Aarhus Roklubs hjemmeside, og andet ro relateret materiale. (*)
Jeg forpligter mig til, på Aarhus Roklubs hjemmeside, www.aarhusroklub.dk at holde mig informeret om, de til en hver tid i klubben, gældende love og regler. (*)
Modtag Nyhedsbreve, og informationer om aktiviteter i Aarhus Roklub