Frivillige søges til afvikling af Skole OL Lokalstævne i roning!

 

Ellevangskolen, Idrætshallen, Risskov.
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 10:30 – ca. 14:00

Der deltager i alt 8 klasser, henholdsvis 6. og 7. klassetrin.
5 stk. 6. klasser og 3 stk. 7. klasser = 200 elever.


Sponsorstøtte:
Hother og Ann arbejder i øjeblikket for sponsorstøtte til arrangementet. 
Har du også tid og lyst til denne opgave, så kontakt Ann og eller Hother.
Ann arbejder bla. på støtte til arrangementet i form af "forplejning", så som drikkevarer, frisk frugt, evt. sandwich osv..
Hother arbejder på støtte som præmiegaver osv...

Planlægning af stævnet/samarbejde med kontakter på Ellevangskolen og kommunikation/information til tilmeldte skoler/klasser:
Jeg har denne opgave, og der er udarbejdet og udsendt et foreløbigt program for Skole OL Lokalstævnet i roning 2018.

I skrivende stund kan det oplyses, at der er tilmeldinger som frivillige ved arrangementet, - personer der IKKE er medlem af Aarhus Roklub - men som ønsker at støtte og sikre arrangementet!
Se mere på Rokort.dk / opslag-tilmelding.

Aarhus Roklub sikres en indtægt i størrelsesordenen kr. 10.000 ved at arrangere og gennemføre dette Skole OL Lokalstævne i roning.

Frivillige medlemmer søges til nedenstående opgaver,

Mandag den 14. maj - 17:00 til ca. 20:00:
 
- Opstilling i Idrætshallen, så stævnet kan køre tirsdag den 15. maj.
Mandskabsbehov: 5-6 medlemmer.

Tirsdag den 15. maj fra ca. 10:00-15:00:

Samaritter.
- Ved 0-199 deltagere skal vi lave en procedure for førstehjælp.
Mandskabsbehov: 1 ansvarshavende for dette før og ved stævnet. Person som er fagudd./sygeplejeske eller har opdateret 1. hjælpskursus. Må ikke have andre opgaver.

Sekretariatsfunktion/Information ved stævnet,
Mandskabsbehov: 1-2 medlemmer.

Medlemmer/instruktører,
- der kan foretage light instruktion i rotaget og ”Det hurtige skift”, officials ved konkurrence-maskinerne, guidning af elever ved 100 meter sprint roning på romaskine (side event) osv…
Mandskabsbehov:  7-8 medlemmer.

Løbs- og resultatformidler (teknisk ansvarlig for Venue Racing).
- Sikre at løbene kører via Venue Racing på en computer koblet til flere romaskiner.
- Sikre registrering af tider, og formidling af disse.
Mandskabsbehov: 1 medlemmer.

Stævne speaker:
Mandskabsbehov: 1 medlem.

Medaljeoverrækkelse:
Mandskabsbehov: 1-2 medlemmer.

Catering:
- Stå for uddeling af f.eks. frugt, drikkevarer osv. til alle deltagere.
Brygning af kaffe/the til officials og evt. ”gæster”
Mandskabsbehov: 1-2 medlemmer.

Nedpakning/oprydning efter stævnet , ca. 14:00-15:00
Mandskabsbehov: Min. 8 medlemmer.

 

Ved tilmelding på Rokort.dk  - noter venligst, hvilke opgaver du er interesseret i at varetage, således sikres den bedste arbejdsfordeling.


Yderligere oplysninger:
Se information om stævnet på www.aarhusroklub.dk ellers kontakt til AR ansvarshavende for Skole OL Lokalstævne

Niels I
2982 8120
n.c.iversen@stofanet.dk


 


25.4.18-ni