Indbydelse & Reglement for Jysk Maraton 2017

14.6.2017  AFLYST GRUNDET FOR FÅ TILMELDTE HOLD

Aarhus Roklub, Roklubben ARA, Aarhus Studenter Roklub og Egå Rosport inviterer til Jysk Maraton 2017 på Aarhus Bugten.

Jysk Maraton 2017 gennemføres med udgangspunkt fra Aarhus Lystbådehavn, lørdag 24. og søndag 25. juni 2017 


 

DISTANCE:
1/1 maraton, 78 km – 42.195 sømil, ½ maraton, 39.075 km. Aarhus Lystbådehavn, fra en lige linje ud i havnebassinet fra bro ved Roklubben ARA & ASR på Fiskerivej, mod nord op i Aarhus Bugten, tæt langs kysten, til vendebøje ved Rosenholm Bådelaug/ Mågeøen. Distancen gennemføres 2 gange ved 1/1 maraton og 1 gang ved ½ maraton.

STARTTIDSPUNKT:
Det enkelte bådehold bestemmer selv sit starttidspunkt indenfor regatta perioden, - lørdag 24. juni kl. 12:00 – søndag 25. juni kl. 10:00 Starttidspunkt aftales mellem holdet og regattaledelsen, - dette kan ske fra lørdag den 24. juni kl. 9:00 Starteren kan ændre et bådeholds planlagte starttidspunkt, når det er nødvendigt, for at sikre en passende tidsforskydning mellem de startende både eller af anden udefra kommende årsag.

SLUTTIDSPUNKT:
Kun både der er i mål senest søndag 25. juni kl. 10:00, får noteret en sluttid og en placering.

HVILEPAUSE;
Der tilbydes "gratis" hvilepause til deltagerne på 1/1 maraton på 60 minutter. Pausen holdes i Aarhus Lystbådehavn – Roklubben ARA, Aarhus Roklub og Aarhus Studenter Roklub. Holdets tid stoppes under pausen og startes igen så snart de genoptager konkurrencen. Overskrides de 60 minutters hviletid, startes holdets tid automatisk.

TIDTAGNING:
Ved ankomst til pausested og mål, måles/stoppes tiden, når båden passerer mållinjen. Mållinjen er en ret linje ud i lystbådehavne bassinet, set fra bro ved ASR/ARA slæbested på Fiskerivej.

BÅDE:
Der skal roes i 2-årers inriggere godkendt i henhold til DFfR’s langtursreglement. Herudover udskrives løb for coastalbåde 4X+.

BÅDUDSTYR:
Inriggerbåde skal være udstyret med redningsveste til hele mandskabet, øsekar, bådshage, klubstander, og roes hele distancen i dagslys, langtursflag. Coastalbåde skal være udstyret med redningsveste til hele mandskabet samt bådshage.
Der SKAL medbringes en kraftig lygte til belysning af bådmarkerings nummeret ved passage af kontrolposter, hvis hele, eller dele af distancen roes mellem solnedgang & solopgang.
Ved visuel kontrol af bådmarkerings nummer, ifm.  passage af kontrolposter, skal bådmarkerings nummer ligge i bådens sidderum og kunne vises ved passage.

Båden skal føre hvidt lys (lanterne) efter mørkets frembrud, samme gælder, hvis udtur eller hjemtur foregår hen over tidspunktet for solopgang/solnedgang.
Der skal benyttes en lyskilde, der kan ses klart og tydeligt alle 360 grader rundt, og have min. 2 sømils synlighed i klart vejr.
Lanternen skal placeres agter på båden, bagved styrmanden. Intet materiel eller mandskab må skygge for lyskilden.
Grundet alm. lovgivning for lyskilder på fartøjer samt af hensyn til bedste synlighed, skal lyskilden sidde højt på båden - og må ikke placeres nede på dækket.
Ligeledes skal det sikres, at lyskilden kan lyse klart og tydeligt under hele roningen når denne foretages i de mørke timer, dvs. at strømforsyning skal være sikker og udholdende.
**Arrangørerne af Jysk Maraton 2017 kræver brug af ”LED Lygte, vandtæt og meget synlig LYGTE-KAYALU3”.

KLASSER:
Der roes i følgende 3 klasser i 2 årers inrigger og i coastalbåd 4x+, Kvinder, Mænd og Mix, dette både ved 1/1 og ½ maraton distancen.
I MIX-klassen, skal der være mindst en af hvert køn på et mixhold.
Mix- klassen er for køn- og klubmix-hold.
Der regnes ikke med handicap.

I klassen for kvinder og mænd kan tilmeldes som klub-mix.

 

PRÆMIER:
De 3 hurtigste hold i hver bådtype og klasse modtager som min. medaljer udsat af arrangøren.
Resultatliste offentliggøres på www.aarhusroklub.dk  / Jysk Maraton 2017, og om muligt via Regattahæftet / Jysk Maraton 2017.

Udover de nævnte medaljer har DFfR’s LDK-udvalg udsat 3 vandrepokaler, en til hver klasse i 2 årers inrigger.
Disse pokaler uddeles ved sidst afviklede maraton i sæsonen – af Jysk Maraton & Øresund Maraton, til de 3 hold (kvinder, mænd og mix), som har den bedste samlede placering på distancen 1/1 maraton – dette baseret på
1) Placeringer – og i givet tilfælde, der er sammenfald, så på
2) Sammenlagt rotid - ved deltagelse i både Jysk Maraton & Øresund Maraton.

Vandrepokalerne vindes til klub-ejendom (ikke nødvendigvis samme mandskab, alle 3 eller 5 gange, men samme klub/klub sammensat hold) ved 3 gange sejr i træk eller 5 gange sejr i alt.

REGLER:
Udover de her nævnte regler er DFfR’s langdistancekaproningsreglement gældende med de begrænsninger, der følger af maratons særlige karakter, hvorfor følgende er undtaget.

- § 2 – BANEREGLEMENT
- § 3 – BÅDE stk. 1 & 3
- § 5 – STARTEREN stk. 2
- § 7 – SEKRETÆREN stk. 2 & 3
- § 11 – LODTRÆKNING
- § 12 – LØBSLISTEN – pkt. C ”starttidspunkt”
- § 13 - DELTAGERE OG LØB
- § 15 – STARTEN stk. 1

LEDELSE:
Arrangørerne nedsætter en styregruppe, der sikre nedsættelse af en regattakomite, der har ansvaret for gennemførelse af kaproningen og stævnet i sin helhed – dette jf. langdistancekaproningsreglementet.

SIKKERHED:
Hele kaproningen overvåges ved hjælp af bemandede kontrolposter på ruten.

MOBILTELEFON:
Der skal medbringes mobiltelefon i hver båd, og nummeret på denne skal være oplyst til regattaarrangøren ved tilmelding. Mobiltelefonen i båden skal til enhver tid kunne høres, ses og betjenes af roeren på styrmandspladsen.

HÅNDLYGTE:
Der skal medbringes en kraftig håndlygte til at kunne signalere til andre både, hvis hele eller dele af distancen roes i de mørke timer mellem solnedgang og solopgang.

ANDET - sikkerhed:
Ved uheld, ekstraordinært hvil, oplægning af båd eller andre uforudsete afvigelser, tlf. kontakt til regatta sekretariatet. For sikring af tlf. kontakt til deltagerne fra arrangørerne inden styrmandsmødet, f.eks. aflysning, skal oplyses tlf. nr. til holdet ved tilmelding – samme tlf. nr. som relaterer til sikkerhed / mobiltelefon.

ANKOMST OG REGISTRERING:
Bådeholdene anmodes om at komme i god tid inden planlagt starttidspunkt. Aarhus Roklub og Roklubben ARA og Aarhus Studenter Roklub vil være åben fra lørdag kl. 7:00.   Alle bådehold skal registreres og have tildelt bådmarkeringsnummer m.m. ved løbsbordet / maraton sekretariatet i Roklubben ARA, lørdag mellem kl. 9:00 og kl. 11:00.
Ved udlevering af båd markeringsnummer, skal bådens L-styrmand fremvise et gyldigt langtursstyrmandsbevis.

STYRMANDSMØDE/MANDSKABSMØDE:
Der afholdes styrmandsmøde i Roklubben ARA, lørdag 24. juni kl. 11:00
Fremmøde fra deltagende bådehold er obligatorisk. Der kræves tilkendegivelse fra hvert enkelt bådehold ved starten af styrmandsmødet, for at sikre, at holdet har haft mulighed for, at modtaget al nødvendig information ved mødet.

TILMELDING & STARTGEBYR:
Tilmelding sker på http://regatta.roning.dk/?regatta=jym2017
OBS: Tilmelding skal ske senest 14.6.2017 kl. 12:00

Det ordinære startgebyr er:
2 årers inrigger 1/1 & ½ maraton kr. 700 + 2 x sædeafgift a kr. 10 til DFfR/regattasystem
Coastalbåd 4x+ 1/1 og ½ maraton kr. 1000 + 4 x sædeafgift a kr. 10 til DFfR/regattasystem.

Ved eftertilmelding opkræves yderligere et gebyr kr. 750 pr. bådehold.

Startgebyr betales online ved tilmelding på regattatilmelding.

Startgebyr dækker holdets deltagelse i maraton kaproningen, dommerdækning, kaffe/the, hjemmebag og frugt fra lørdag til søndag. Let morgenmad lørdag morgen, maraton-suppe natten mellem lørdag og søndag og morgenmad/brunch, søndag 25. juni.

Der kan tilbydes ”primitiv overnatning” i henholdsvis Roklubben ARA, Aarhus Roklub og Aarhus Studenter Roklub.

Når holdet er tilmeldt på Regattahæftet, bedes sendt en mail til Jysk Maraton 2017 / n.c.iversen@stofanet.dk,
hvor der oplyses telefon nr. på den telefon, der kan kontaktes fra regattakomiteen inden arrangementet, og som også skal med i båden ved maratonroningen.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Arrangørerne henviser til generelle informationer & oplysninger på www.aarhusroklub.dk / Jysk Maraton 2017

Følg i øvrigt Jysk Maraton på Facebook.

 

DFfR - LDKU foreskriver brug af **”LED Lygte, vandtæt og meget synlig LYGTE-KAYALU3   **  www.kajak.dk/--p-2247.html

Indbydelse & maratonreglement, Jysk Maraton 2017  / 20.3.2017-ni