Kontingent

Aktuelt gælder følgende kontingentsatser som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017:


• Ungdomsroer: 1.100 kr. pr. år (til og med det kalenderår, hvor roer fylder 18)
• Seniorroer: 2.200 kr. pr. år
• Nedsat kontingent*: 1.650 kr. pr. år
• Pensionister (65+): 1.650 kr. pr. år
• Ergometer: 1.650 kr. pr. år
• Passiv: 300 kr. pr. år (kan deltage i alle aktiviteter undtagen roning og ergometerroning)


Nedsat kontingent kan søges af følgende:

• Studerende
• Invalidepensionister og andre med lav indkomst
• Samboende med hjemmeboende børn under 12 år (kontingentbeløbet modsvarer aktiv senior + passiv kontingent)
• Familiekontingent - Enlig (enlige med hjemmeboende børn under 12 år). Kontingentbeløbet modsvarer ½ aktiv senior kontingent

Nedsat kontingent kan søges hvert år inden den 1. februar. Studerende skal søge hvert år.
Kontingentet opkræves i 2 rater pr. 1. marts og 1.juli via NETS eller Dankort.

Passive medlemmer betaler 1 rate pr. 1. marts


Nye roere i klubben:

Nye roere i Aarhus Roklub har ret til 3 prøveture inden der betales kontingent. Du vil derfor først blive opkrævet kontingent efter du har været aktiv i klubben 3 gange. Opkrævningen vil ske via Dankort og adviseres i mail 3 dage inden opkrævningen sker.

Nye seniorroere betaler 1.650 kr. for den første sæson. Hvis man starter i vintersæsonen (1.10-28.2) får man vintersæsonen med gratis. 

Nye juniorroere betaler 825 kr. for den første sæson. Hvis man starter i vintersæsonen (1.10-28.2) får man vintersæsonen med gratis.

Overflyttere fra andre roklubber (ikke instruktionskrævende). Ved indmeldelse fra 1.oktober og til 30. juni betales 1200 kr som dækker kontingentet hele sæsonen (første vintersæson gratis), ved indmeldelse fra 1. juli til 30. september  betales 500 kr, som dækker perioden frem til næste ordinære kontingentopkrævning den 1 marts.

Nye roere har 3 prøveture, derefter er de forpligtet til at betale kontingent.

 

Ændring i Medlemskab og stamdata.

Du kan selv ændre visse stamdata ved at logge ind på denne hjemmesiden og derefter klikke på dit navn oppe i højre hjørne af skærmen.

Når du ændre dine stamdata her på siden, bliver de automatisk overført til Rokort.dk. Det kan ikke lade sig gøre at ændre data på Rokort.dk.

Alternativt kan du sende en mail til kontingen(a)aarhusroklub.dk som så vil tilrette dine stamdata.

 

 

Kontingent konto
reg. nr: 5075
konto nr: 0001222881


2018.02-fn