Aarhus Roklubs venner holder generalforsamling den 25. juni 2018

27. maj 2018 22:02 , af Peder Rasmussen

Aarhus Roklubs Venner er klubbens støtteforening, til daglig kaldet Vennerne. Vennerne har gennem tiden givet tilskud til både (senest båden ”Vennerne”), doneret årer, redningsveste, pontoner og møbler til klubben. Vores formål er at støtte klubben og bevare kontakten mellem de tidligere og nuværende roere.

Det er derfor nu en oplagt mulighed for at blive medlem, enten ved at tilmelde dig generalforsamlingen eller kontakte sekretær Peder Rasmussen (se nedenfor).

Kontingentet er fortsat kun 100 kr. Se i øvrigt nederst

Hermed følger den officielle indkaldelse til:

 

Generalforsamling mandag aften d. 25. juni 2018 kl. 19.00 i roklubben - Hjortholmsvej 2B - Århus, med efterfølgende lun ret og selvfølgelig kaffe (kl. 19.15).

 

Generalforsamlingens dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor.

 

Efter generalforsamlingen serveres frokost og kaffe til en personpris på kun kr. 100, -. Inkl. drikkevarer.

 

Tilmelding til middag kl. 19:15.

Tilmelding til middagen er nødvendig. Ring, SMS eller e-mail din tilmelding til Peder Rasmussen. Se nedenfor. Du kan også tilmelde dig på rokort. Betaling for middagen sker på selve dagen.

Efter den varme ret er der kaffe m.m. og vi vil herunder afholde vores medlems dart konkurrence, hvor der kæmpes om foreningens vandrepokal og som følger de sædvanlige til lejligheden nedsatte regler.

 

Tilmelding til frokost efter generalforsamling mandag den 25. juni skal ske til

Peder Rasmussen, (Sekretær)

e-mail til vennerne@aarhusroklub.dk , SMS/ring 22 32 60 10 eller på rokort

- senest onsdag d. 20. juni

 

Roning på Bugten kl. 17.00.

For de friske er der roning på Bugten fra kl. 17.00 og frem til kl. 18.30 - Tilmelding til roning er ikke nødvendig, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 

Kontingent indbetaling.

Kontingentet er fortsat kr. årligt 100. Denne donation gives via bankoverførsel eller ved kontant betaling til kassereren Niels Balling evt. i forbindelse med generalforsamlingen.

Ved bankoverførsel er det vigtigt, at du skriver/meddeler dit navn og adresse:

 

Konto 2316 - 9800322084. (Nordea).

NAVN & ADRESSE anføres først i beskedfeltet ved indbetalingen/overførslen.

Niels Balling. E-mail: niballing@gmail.com – Mobil: 2334 7288

 

 

 

Men venlig hilsen

f/Aarhus Roklubs Venner.

 

Peder Rasmussen

vennerne@aarhusroklub.dk