Ændring af Roreglement

14. juni 2018 15:59 , af Kasserer, Aarhus Roklub

Der er sket en opdatering af roreglementet da det nu er blevet tilladt at ro i en størrer del af Inderhavnen mellem Navitas og Dokken, samtidig er der sket en justering af den sidste ændring omkring lys på bådene da det er i hele K2 at man altid skal bære lys efter solnedgang. De nye tekster ser således ud.

§12 stk 4

Klubbens K1 styrmænd er autoriserede som styrmænd i K1 området, som strækker sig fra
Vejlby Hage, til mod nord, indløbet til Studstrup Marina, og i kanalen fra Lystbådehavnen til
havnebassinet. I Aarhus Inderhavn, mellem Navitas og Dokken, skal kommunens anvisninger
for lystbådssejlads overholdes.

§16 stk 2

Ved roning i K2 skal der mellem solnedgang og solopgang altid føres et klart og tydeligt lys, i form af en
lanterne, der kan ses alle 360 grander rundt, og kunne ses min. 2 sømil væk i klart vejr.

Der ophænges opslag med anvisning af det robare område i Aarhus Inderhavn. Husk at det er strengt forbudt af ro udad i havnen da man så kommer ud i trafikhavnen. Det er heller ikke tilladt at ro op i Aarhus Å, slæbestedet ved Aarhus Å er forbeholdt kano og kajak folket.

På bestyrelsens vejene, Flemming Niebuhr