AR Materiel klargøring – Rostadion

10. marts 2019 21:00 , af Niels Iversen

Vi skal snart have flere både på vandet...

Vi skal derfor også have flere både klargjort!

- Det sker søndag den 24.3.19 kl. 11:00-14:00 !

Der afholdes materiel klargøringsdag ved AR Rostadion, hvor jeg håber, der er flere AR medlemmer, der vil bakke op og deltage...

Der skal dels klargøres både, og dels vil jeg sikre, at der bliver en erfaringsudveksling og vejledning, så flere medlemmer også "kommer tættere på både og øvrige materiel", - får en fortrolighed med at "skrue i bådene", indstille bådene osv...


Smøg ærmerne op, træk i arbejdstøjet og vær med ved AR Rostadion til klargøring af Aarhus Roklubs både...

Tilmelding på Rokort.dk / Aktiviteter senest torsdag den 21.3.19 kl. 18:00