AR Rostadion.. MATERIELGENNEMGANG

7. oktober 2018 12:19 , af Niels Iversen

Søndag den 14.10.18

AR bådepark gennemgås for fejl og mangler mhp. registrering, bestilling af løsdele og senere reparation osv..
Der kan evt. startes op på bådvask, vintervedligehold, polering osv. hvis både ønskes frigivet til evt. vinterroning fra standerstrygning.

OBS.
AR både på Rostadion skal være repr./vedligeholdt og klargjort inden frigivelse til roning efter 28.10.18. Bådene får pr. automatik roforbud ved standerstrygning...

Dagens program:
09:30 morgenmad i fælleslokalet
10:00: Arbejde i bådhal - til senest kl. 13:00

Dette arbejde er en del af materielvedligeholdelsen i klubben, hvor medlemmerne er forpligtet til at deltage.
Godt og velfungerende materiel er et fælles ansvar!

Tilmelding på Rokort.dk senest lørdag den 13.10.18 kl. 15:00

Ansvarshavende og tovholder
Niels I
2982 8120
n.c.iversen@stofanet.dk

 

 


Mvh.

Niels Iversen


Søndervangs Alle  16A  1.tv.
8260 Viby J.

 

Tlf. privat: +45 2982 8120
Tlf. arb.:    +45 2887 0106

n.c.iversen@stofanet.dk