AR Søsporten, 4/8GP - 4. runde, torsdag den 24.01.19

13. januar 2019 16:59 , af Niels Iversen

4. runde dækker over distancen 8GP 8 x 2000 meter og 4GP 4 x 2000meter

Da februar måned rummer vinterferier og andre tidskrævende aktiviteter, håber jeg I er med på at afvikle denne runde allerede i slutningen af januar måned.

4. runde gennemføres ved Søsporten torsdag den 24. januar, start opvarmning kl. 17:30, og start konkurrencen ca. 17:50.

Satser på at vi kan samle minimum 1 hold til 8GP, gerne yderligere deltagere til 4GP-hold…

Tilmelding på Rokort.dk/Aktiviteter, senest tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18:00
Information om holddannelse udsendes herfra senere samme aften.

Niels I
2982 8120
n.c.iversen@stofanet.dk