Bådklargøring for sæsonen 2019-2020 Aarhus Roklub - Rostadion

20. november 2019 21:11 , af Niels Iversen

Samtlige både er gennemgået mhp. klargøring for sæsonen 2019-2020.

Mange af AR-både ved Rostadion, har ikke været benyttet, eller kun været meget begrænset benyttet i 2018/2019 (eller op til flere år før). Derfor er der lavet en differentiering for, hvad der skal foretages af klargøring på bådene, - kort og godt, ingen grund til at fjerne voks på båden, som er hel og ”ubrugt”, fordi båden for det meste, har ligget på hylde i bådhallen!
Bådene skal som minimum have et tjek på bådens funktioner - dette er obligatorisk for alle både, af hensyn til sikkerhed og den generelle rooplevelse!

På opslagstavlen over AR-PC i bådhallen ved Rostadion findes nu en samlet oversigt for alle AR-både, hvor det er kategoriseret, hvad der skal foretages på den enkelte både, - total klargøring, eller blot et tjek af bådens funktioner!Efterhånden som bådene forhåbentlig bliver klargjort, og igen kan benyttes på vandet, kan opgaven ”vinkles af” på opslaget!

På Rokort.dk/Skader er alle AR både ved Rostadion listet op - og under den enkelte båd, ligger en beskrivelse for, hvad der skal foretages af klargøring på båden.

  

Som det fremgår af det enkelte bådkort, skal evt. behov for reserve/løsdele og evt. afslutning af bådklargøring meddeles til undertegnede, og båden kan igen benyttes aktivt på vandet!

Jeg vil løbende forsøge at holde lageret af materialer og evt. reservedele/løsdele opdateret i værkstedet på Rostadion.
Hvis I registrerer, at der mangler noget, for at I kan foretage bådklargøring, så kontakt mig gerne, og jeg vil hurtigst muligt opdaterer lageret!


Aktuelt er følgende både ”dækket ind” af medlemmer, der har meldt ind på at sikre bådklargøring:
2x Sif: Sven Vedel
1x Frigg: Sven Vedel
4x Høder: Jacob, Peter, Frede, Morten FS.
2x Mjølner: Jacob, Peter, Frede, Morten FS.
1x Odin: Ole T

Herudover er der de både, der har været benyttet af AR-kaproere, hvor det forventes at den/de enkelte kaproer sørger for sin egen båd bliver klargjort.

Sidst men ikke mindst, er der de motionsroere/grupper, inkl. AR-ungdom, der benytter AR-både ved Rostadion, og her forventes ligeledes en aktiv indsats for at få bådene klargjort!


Afklarende spørgsmål - Kontakt mig venligst!

Niels I
Materielforvalter AR.
 
29828120 eller n.c.iversen@stofanet.dk