Finansieringen af Søsportens ombygning er ved at falde på plads.

1. maj 2019 10:15 , af Formand Aarhus Roklub

Så skulle den være god nok!  

Pengene til ombygning af Søsporten ser nu ud til endeligt at være faldet på plads. Aarhus Kommune har fundet finansieringen og igennem Sport og Fritid meddelt os, at de går efter en fuldførelse af projekt Søsporten.

Sport og Fritid skal nu have gennemgået projektet sammen med Lokale og Anlægsfonden og Affald Varme, så Sport og Fritid er helt sikker på hvor stort et beløb de skal finansiere. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 3,5 mill. til projektet, under forudsætning af, at det udføres som beskrevet. Affald Varme har en del af finansieringen af udenomsarealet, da de ejer stykket mellem bygningerne. Dette arbejde forventes færdig i løbet af sommeren.

Vi skal over sommeren, sammen med KVAK, AKKK, Sport og Fritid og arkitekten, have gennemgået tegningerne en sidste gang, for at sikre at alt er med. Hovedprojektet ligger fast, men der er plads til finjusteringer. Så hvis du har fundet indlysende mangler hører vi det gerne.

Herefter skal kommunen godkende bevillingen, så projektet kan sættes i gang. Når byggetilladelsen er i hus, skal der udarbejdes licitationsmateriale og der skal laves en licitation. Det betyder, med et forsigtigt gæt, at ombygningen kan starte i slutningen af 2020.

Fremadrettet

Vi skal have fundet ud af hvad vi skal bruge af inventar i de nye lokaler, så vi kan få sendt fondsansøgninger ud på dette. Så vi skal i samarbejde med alle vores udvalg, Roudvalg, Materialeforvalter, Festudvalg, Husforvalter, etc. have fundet ud af hvad vi skal bruge af inventar. Efterfølgende skal vi have disse ønsker koordineret med Kvak og AKKK så vi kan se hvad vi samlet set skal bruge af inventar.

I det kommende år vil vi arbejde på at finde en ordentlig genhusning i byggeperioden. Dette bliver den helt store udfordring, da vi helt sikkert bliver nødt til at indgå nogle kompromisser, da der ikke umiddelbart findes lokaler på lystbådehavnen vi kan låne i perioden.

Vi har bestyrelsesmøde den 8. maj, hvor vi vil fastsætte en dato til et medlemsmøde, hvor Søsporten naturligvis vil være et af punkterne.

Jeg skal på Søsportens byggeudvalgs vegne hilse og sige, at vi har svært ved at få armene ned i disse dage.

 

På bestyrelsens vejene

Flemming Niebuhr

Formand Aarhus Roklub