Informations- og planlægningsmøde for AR kaproningssæsonen 2019

15. marts 2019 17:14 , af Niels Iversen

Medlemmer, både AR roere tilknyttet RCA og klubkaproere, der overvejer, eller har besluttet at deltage i sæsonens kaproninger, måske blot en enkelt, måske nogle få, eller måske alle kaproninger, dette uanset om det er kortbane outriggerroning, langdistance i inriggerbåde eller coastalbåde, - opfordres til at deltage i informations- og planlægningsmøde, der afholdes:

Onsdag den 3.4.2019 kl. 19:00 - senest kl. 20:30, klublokalet, AR Søsporten

- Der gives information om sæsonens kaproninger, - se den fremlagte ”AR kapronings kalender 2019” – der også findes på FaceBook  Aarhus Roklub.
Det skal bemærkes at den lokale Aarhus Venskabs Match (ÅVM) 2019 ikke er med i kalenderen endnu, idet dato endnu ikke er meldt ud af arrangørerne (ASR).
Af kaproninger i sæsonen 2019, med sigte på klubkaproere, kan nævnes alle 5 langdistancekaproninger for inriggerbåde, hvoraf 2 også har coastalløb.
Der er Humlebæk coastalregatta og Open DM i coastalroning, og for kortbanekaproningernes vedkommende, kan peges Københavns Regattaen (forårsregattaen), Haderslev, Sorø, Holstebro, DM på Brabrand Sø i september måned, og Habour Race for inrigger/outrigger- og coastalbåde!

- Der gives information om, hvad de enkelte typer kaproninger indeholder, idet der er stor forskel på kortbanekaproning 1000 eller 2000 meter og langdistancekaproning over 10 eller 25 km, eller coastalkaproning over 4 eller 6 km.

- Drøftelse af evt. interesse for dannelse af klubhold med klubkaproere målrettet deltagelse i kaproning.

- Information om træningsmuligheder i sæsonen, - her satses på træning ved Sportsroning (struktureret træning) både mandag og torsdag med træning i coastalbåde ved Søsporten.
Hvis der er inrigger klubkaproere (faste hold) der ønsker at deltage i struktureret træning med sigte at træne mod langdistancekaproning, kan dette aftales og indgå i Sportsroningen om mandagen og torsdagen.
Er der interesse blandt klubkaproere for målrettet træning mod kapronings deltagelse på kortbane for outriggerbåde, vil der i sæsonen 2019 blive tilbudt struktureret træning ved et nyt klubtilbud om onsdagen ved AR Rostadion.

- Information om Ro center Aarhus (RCA) som organisation.
- Information om træning og kaproningsaktivitet i RCA, hvor der er tilknyttet et antal AR roere
- Information om AR roeres placering på Landsholdet målrettet OL 2020

- Ordet er frit for gode drøftelser omkring træning og deltagelse i kaproning.

Husk;
Træning til og deltagelse ved kaproninger for klubkaproere, ikke er målrettet ”eliten”, derimod er tilbud og niveau for klubkaproere meget stort og bredt, og der er plads til alle, unge som masters-roere, på mange niveauer!
Der findes et godt socialt miljø ved de forskellige kaproninger, ligesom holddannelse og træning som oftest skaber tætte og gode relationer mellem holdets deltagere…

Tilmelding til informations- og planlægningsmødet den 3.4.19 skal ske på Rokort.dk /Aktiviteter


Niels I
2982 8120
n.c.iversen@stofanet.dk