Kraftcenter Aarhus - Brabrand Rostadion

23. november 2019 15:19 , af Niels Iversen

En del af Aarhus Roklubs kaproningsaktivitet har været og er fortsat ”udliciteret ”til Kraftcenter Aarhus ved Brabrand Rostadion.

Kraftcenter Aarhus er en foreningsorganisation - medlemmer er klubberne Aarhus Studenter Roklub, Roklubben ARA, Silkeborg Roklub og Aarhus Roklub.
Der er en bestyrelse i centret, der varetager driften af organisationen. I bestyrelsen sidder Hother Hennings som formand (AR), Finn Andersen (AR), Morten Hæk (SR), Hanne Meta Gjesing som kassemester og Niels Iversen (AR)

Trænere i Kraftcenter Aarhus er: Per Amby (Odder Roklub og Aarhus Roklub), Morten Munk (Aarhus Roklub) og Anders Juul Olsen (Hadsund Roklub).

Koordinator i Kraftcenter Aarhus: Niels Iversen

Kraftcenter Aarhus modtager driftstilskud fra DFfR/Danmarks Rocenter og Elite idræt Aarhus.
Kraftcentret modtager kontingent fra medlemsklubber, aktuelt kr. 3.000 pr. år
Kraftcenter Aarhus udbetaler skattefrie godtgørelse for indsats i centret.

Formål:

At opbygge og drive et elite romiljø i Aarhus-området

Hensigtserklæring (DFfR og DRC)

Med henblik på at sikre en fremtid for dansk rosport på højt internationalt niveau har forbund og DRC nedsat, under ledelse af ungdomslandstræneren, en kraftcenterstruktur, der skal sætte øget fokus på arbejdet med at udvikle dansk ronings talentmasse og skabe sammenhæng og rød tråd i arbejdet med at udvikle roerne fra klub til elitecenter og forbundets bruttotrupper.


Forpligtelse
(Samarbejdsaftale mellem DFfR og KCA)

KCA forpligtiger sig til, at følge anvisninger og retningslinjer fra Danmarks Rocenter angående teknik, fysisk træning og andre sportslige anbefalinger. Herunder forpligtiger kraftcentret sig til at følge og bakke op om koordinerede U18, U19 og U23 projekter, som har VM for de respektive aldersgrupper som måI, og som er forankret på tværs af klubber og andre kraftcentre.

RCAs fremtidsønske

Med udgangspunkt i Danmarks 2. nationale rostadion ønsker KCA at etablere sig som regionalt kraftcenter med fast tilknyttet trænerkollegie og et stærkt talentudviklingsmiljø, hvor alle tilknyttede klubber har mulighed for at være tættere på egne U23-roere i forbindelse med roernes studiestart mv. efter afsluttet ungdomsuddannelse i eget lokalområde.


Kraftcenter Aarhus 2019:
Kraftcenter Aarhus har netop gennemført samtaler mellem trænerne og den enkelte roer, bla. for at evaluerer sæsonen 2019, og for at sætte mål for sæsonen 2020.

Fra Aarhus Roklub deltager aktuelt følgende roere i kraftcentrets tilbud 2019/2020, hvor der er aftalt konkrete mål- og handleplaner for den enkelte roer for sæsonen 2020.

  • Rikke Køchs
  • Laura Boldsen
  • Emma Røddik
  • James Dodd

      Der arbejdes her i årets sidste måneder på at få yngre roere ind i kraftcentret fra både Odder Roklub og
      Silkeborg Roklub.

      Der er ligeledes åbnet for at trænere i kraftcentret kan og må støtte og vejlede unge roere fra
      ungdomsafdelingen i Aarhus Roklub, dette med henblik på at tilvejebringe en mulig pipeline for
      yngre roere til kraftcentret.

    OBS.
     Kraftcenter Aarhus bliver fremtidens navn for centret. Centret har hidtil, - og hedder oprindelig Rocenter
     Aarhus, men for at tilpasse centrets ”look og virke” til strukturen i Danmarks Rocenter, vil bestyrelsen i
    centret ved kommende ordinære generalforsamling i februar 2020 fremlægge et konkret forslag til god-
    kendelse, hvor centret fremover skal kaldes Kraftcenter Aarhus.Niels I
Kaproningschef Aarhus Roklub
- 22.11.19