Materielforvalterens klumme...

1. marts 2019 15:44 , af Niels Iversen

Hvad går materielforvalteren rundt og laver i roklubben efter lukketid - og specielt i vinterperioden?

En stor del af tiden er ventetid!
- Venter på at modtage bestilte løs-, og reservedele.
- Venter på at de enkelte bådhold/ansvarlige planlægger og sætter arbejdet igang.
- Venter på at bådebyggeren kommer til Aarhus for at kikke på flere både, der skal vurderes mhp. reparation og vedligeholdelse.
- Venter på at lakken tørrer og båden kan samles igen.
- Venter på at kunne konstatere om materiel information og vejledning nu også har sit positive resultat.
- Venter på det bliver forår, og materielforvalterens opgaver ændre sig fra langsigtet vedligehold til mere "her og nu" opgaver!

 
Sidst på året 2018 med trailer rundt om Danmarks Ro Center i Bagsværd, for afhentning af indkøbt (brugt) Filippi 1x, og her i starten af marts måned efter nogle timers opdatering og klargøring af båden - klar til at aflevere både ved AR Rostadion.
Midlerne til dette køb stammer fra Jyske Banks Almennyttige Fond (2018).

  
Mange årer har i løbet af vinteren, og hen i foråret fået udskiftet plastlommer. Når dette sker skal ved ny montering sikres at smig på årens åreblad er korrekt; Maconårer til inrigger 6-8 graders smig, Bigbladeårer står i 90 grader, helt lodret på bådens bandrette linje og sculls Bigbalde/Dobbels Wing Blade har et smig på bladet på 2 grader!

   
Kreativiteten lever, når smig skal sættes og være korrekt, og arbejdet udføres af en mand med 2 hænder!


Mange af bådene får udskiftet svirvler, her også udmåling af svirvelhøjden (afstand mellem dybeste punkt sæde til laveste punkt i svirvlens vandrette bærestykke), - smig på svirvlen, 90 grader på bådens vandrette linje.
Alt i alt arbejde med plastlommer, svirvler og korrekt udmåling og montering, for at sikre den bedste oplevelse ved roningen på vandet!


Der er foretaget køb og modtagelse af nye årer, der skal lægges i både ved Søsporten og ved AR Rostadion.

 
Kontakt og samarbejde med bådreparatør,der skulle stå for en større glasfiber reparation på en skadet coastalbåd - Godt afsluttet resultat.


Ved den daglige gennemgang af både og materiel i bådhallen fjernet efterladte våde klude fra bådene, klude der er efterladt efter brug af bådene på vandet - Våde klude og lak sammen i bare kort tid er ikke den bedste løsning for lakkens vedligehold.


En bøjet rorstamme - forhåbentlig sidste konsekvens af bådens "uheld" ved DFfR sommerferietur i Italien 2018, blev rettet op...


Åbner til for og agterrum - åbner lugerne til rummene når bådene er sat i bådhallen. Lukkede rum er ikke godt for bådene holdbarhed, rummene skal ventileres...

Brugt nogen tid på at indgå i, og vejlede nye båd/holdansvarlige i vedligeholdelses arbejdet.
Godt at der stadig er nye medlemmer der tør tage opgaven.
Der er mange rigtig gode resultater fra vinterens arbejde på bådene...


Fået støbt et nyt ror til båden Carletti ved AR Rostadion - roret erstatter et ødelagt/forsvundet ror...Ligeledes sikret at båden Carletti kom en tur på værft for reparation af større skade på skrog.


Skiftet CO2 patroner i redningsveste, der har været pustet op, forhåbentlig uden at roer med vest har været i vandet!
Tjek af svømme- og rednignsveste ved AR Rostadion - ikke altid at vestene var til brug af alle, en enkelt forsvundet, men heldigvis fundet igen!
Desværre fundet en vest i bådhallen v Søsporten efter brug ved vinterroning - Her har der vist ikke været tænkt meget over vestens sikkerhedsmæssige formål og funktion - en hårdt spændt rem om vestens "indpakning"/lynlås og uopblæst lunge...

 
Flytter ofte rundt på bådene i bådhallen, specielt når både blot sættes ind i gangene efter brug - uden der tænkes på fremkommelighed, arbejdsmiljø og bådenes "sikkerhed" i bådhallen.

Endnu en tur til Sjælland for at kikke på en ny (brugt) let 1x båd til lette/unge kaproere ved AR Rostadion.
Dette resulterede i at AR netop har har meddelt Danmarks Ro Center køb af denne båd.
Midler til dette køb stammer fra AR medvirken ved Skole OL - lokal- og finale stævne 2018

Det er snart forår - Vinterens vedligeholdelses arbejde ikke afsluttet helt endnu, men vi er rigtig godt på vej.

Ved Søsporten mangler få både - inkl. bådebyggerens vurdering af bla. bådene AROS II og Eigil (han skulle efter sigende være på vej!).

Ved AR Rostadion er flere af bådene klargjort og frigivet til roning - her specielt både der benyttes af klubbens trænende kaproere.

Der planlægges med en materiel-dag ved AR Rostadion, således vi i samarbejde kan få klargjort flere både inden de skal bruges i den kommende sæson...- mere om dette snarest!

Tak for indsatsen til alle jer medlemmer, der har brugt tid på vedligehold af klubbens både og materiel i denne vinter..

I vil med garanti nyde endnu mere, at kunne bruge bådene på vandet i den kommende sæson.

Materielforvalteren Aarhus Roklub

1.3.19-ni