Materielforvalterens klumme.

23. april 2020 20:32 , af Niels Iversen

Klubbens både C1x, C2x, 2in ved Søsporten og 1x, 2x ved Rostadion, der er frigivet til roning, fremgår af Rokort/Ny tur på vandet / Bådordenen v Søsporten.

- Visse både er registreret med "Skade/afventer"- dette kan være fordi båden ikke er klargjort. Disse både kan benyttes, og vi foretager klargøring, når vi igen får mulighed for at opholde os i værksteder/bådhaller osv...

- De både som har egentlig ROFORBUD, er ikke at finde på listen "Rokort/Ny tur på vandet".

- Årsag til registrering af skade på en båd, vil altid kunne findes i "Rokort/Skader". Find den enkelte båd på listen og klik ind på denne - og I får hele "skades historien", hvorfor den måske har "roforbud"  eller "afventer" osv.

 

I denne tid, hvor der er relativ få både til brug, men måske med et vist pres på disse både, hermed en opfordring:

- Sker der skade på en båd, registreres en skade osv. som der skal hjælp til at udbedre fra undertegnede. Få straks registreret denne skade i "Rokort/Skader", således jeg har mulighed for relativt hurtigt at få udbedret og afhjulpet denne skade, så båden hurtigt kan komme i brug igen!

- Udbedre I selv skadedefekt/, skal dette fortsat registreres i "Rokort/Skader", med oplysning om, at skaden er repareret, dette af hensyn til bådens "historik".

 

Corona-roning!!!

Som materielforvalter, og ikke mindst som roer i Aarhus Roklub, har jeg også en holdning til corona-tidens skærpede krav om grundig rengøring af både, ikke mindst årer og fælles redningsveste efter rotur/træning.

 

Det kan ikke siges mere tydeligt: Vi SKAL, for at undgå øget smittetryk, være medvirkende til at passe på os selv og selv, og ikke mindst andre.

DFfR har i deres anbefalinger ifm. lempelse af adgang til udendørssporten, understreget klart og tydeligt, at rengøring af flader på både og årer efter rotur/træning er en nødvendighed (læs krav!)

 

Krav om rengøring af båd og årer med sæbevand efter rotur/træning er gældende, uanset om du ror i en båd, som umiddelbart kun benyttes af dig, eller du ror i både som benyttes af andre!

 

Aarhus Roklubs bestyrelse har udmeldt:

"Der vil både på Rostadion og i Søsporten være stillet spande, børster og opvaskemiddel frem, som skal bruges både i forhold til håndhygiejne og bådafvask.

Det er ikke tilladt at bruge sprit til rengøring i bådene og på redningsvestene".

 

Redningsveste ved Søsporten:

"Redningsvestene skal tages, så man tager en ny vest til højre og hænger den brugte ind til venstre.

Efter brug skal redningsvesten vaskes grundigt med sæbevand."

  

Jeg har d.d. sikret, at der er spand, børster og ikke mindst opvaskemiddel (anbefalet af DFfR)  opsat let tilgængeligt i bådhal både ved Rostadion og Søsporten.

 

Lad os hjælpes ad med at styre denne lorte-corona smitterisiko, og samtidig vide at den enkelte roer og alle roere, har gjort deres til at være med til at løfte opgaven, samtidig med at det endelig blev muligt at komme på vandet!

 

Se DFfR-videoen: ”Sådan skal I rengøre båden og årer efter rotur, for at undgå smittespredning”:

https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4

 


Materielforvalteren Aarhus Roklub

24.4.2020-ni