Materielforvalterens klumme!

24. april 2019 19:10 , af Niels Iversen

Søsporten:
- Der skal være frie adgangsforhold til og fra bådhallen via port/gang 3.
Undlad venligst at hensætte både midt i gangen, men parker både ind til siderne i gangen!
 
AR er ikke alene om at benytte bådhallen i Søsporten - medlemmer fra dykkerklubben har, og skal også have frie adgangs forhold til bådhallen.

- Placering af både i bådvogne, specielt 4-åres inrigger både.
For at støtte båden bedst muligt, skal båden støttes på skrog, så vægten og specielt trykket på båden fordelses ligeligt....
  
Begge 4-åres inrigger både har fået monteret rød tape på essingen, sidderum for og agter, som markerer, hvor båden skal placeres i gjordene på bådvognen.
(Der er tilsvarende markeringer på begge C 4x+ af samme årsag).


Parkering/henstilling af cykler i værkstedet er ikke OK!
Har du behov for at tage din cykel med ind i Søsporten her i sommersæsonen, så parker venligst cyklen i lakgangen, og sådan at den ikke spærrer for adgang til dykkernes lokale og AR-depot!Søsporten & AR Rostadion:
- Rullelbaner i alle AR både skal rengøres grundigt efter rotur, således sikres længere levetid for både rullebaner og hjul, og det giver en god fornemmelse under roning!
  
Brug venligst "grydesvamp" med sulfo - og skyl altid grundigt efter med vand, ellers bliver "slagger og skidt" - blandet med sulfo, blot siddende i rullebanen!

- Når både lægges/sættes i bådhal efter brug, skal alle inspektions/lasteluger åbnes, således at bådens indre rum kan ventileres.
 
Fugt og stillestående (varm) luft i rummene er god næring for råd og svamp!


Niels I
materielforvalter AR

24.4.19