Midlertidig veste pligt i Aarhus Roklub...

23. marts 2018 09:15 , af Niels Iversen

Vi er på vej mod varmere tider og temperaturer...
- men vandtemperaturen er i øjeblikket meget lav, og det er ualmindeligt koldt (og risikabelt) at falde i vandet...

AR bestyrelse har besluttet, at der fra standerhejsningen lørdag den 24. marts 2018  kl. 14:00 indføres en midlertidig VESTE PLIGT for alle AR roere.
Veste pligten betyder, at der skal bæres rednings- eller svømmevest ved al roning på vandet.

Veste pligten er gældende, indtil vandtemperaturen er min. 10 grader C - bestyrelsen melder ud, når veste pligten ophæves.


Søsportens Sikkerhedsråd har følgende om overlevelsesmuligheder i vand...Se mere på http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Kulde-og-bekl%C3%A6dning-til-s%C3%B8s.aspx 


Se de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er gældende for de rednings- og svømmeveste der benyttes i Aarhus Roklub:

Sikkerhedsprocedure ved anvendelse af automatisk oppustelig redningsvest, Mullion-Compac 150 19.04.16 uploaded 20.04.2016

Sikkerhedsprocedure ved anvendelse af automatisk oppustelig svømmevest 19.04.16 uploaded 20.04.2016

Sikkerhedsprocedure ved anvendelse af manuel oppustelig redningsvest, Baltic-Winner 150 19.04.16 uploaded 20.04.2016


23.03.18-ni