Nytårsbrev

28. december 2018 10:06 , af Formand Aarhus Roklub

Så kom det det længe ventede svar fra AP Møller Fonden på vores ansøgning om 3,5 mill kr til ombygning af Søsporten.

Det blev desværre, noget skuffende, et afslag

Vi har i 4 år været i tæt dialog med AP Møller Fonden, og projektet er i flere omgange rettet til for at imødekomme fondens ønsker og krav. Selvom bygningens niveau er blevet hævet var det åbenbart ikke nok til at opnå fondstilskud. 

Hother har drøftet afslaget med Sport og Fritid som også syntes det er en uheldig udvikling.  Vi er sammen med Sport og Fritid ved at lave en ”plan B”.  Foreløbig søger vi den kommunale  anlægspulje, der skal fordeles i løbet af foråret.  Da vi samtidig stadig arbejder på nye ansøgninger er projektet langt fra skrinlagt.

Der er samlet 12 mio. kr. (+ moms) til projektet, der koster 19 mio. kr. 

Vi tror stadig på at Projekt Søsporten bliver til noget da vi nu er så langt fremme at Aarhus Kommune har brugt flere mio. kr. på arkitekter og rådgivende ingeniører.  Samtidigt betyder de skader der er på bådhallen, efter ramningen af slæbestedet, at vi er kommet ud over ”point of no return”. Projektet skal nok bliver realiseret. 

Godt nytår (trods alt)

Hother Hennings og Flemming Niebuhr.

 

------

 

Som tidligere nævnt er der kommet nye Parkeringstilladelser for 2019. De ligger fremme i opholdsstuen og kan hentes ved høflig selvbetjening indtil udgangen af januar hvor de igen vil blive uddelt på vanlig vis.. Husk at kvittere for p-tilladelsen på sedlen ved siden af.

------

På generalforsamlingen i november blev det besluttet at der skulle oprettes et lukket medlemsforum hvor medlemmerne frit kan lufte deres synspunkter. Jeg har sat et sådan forum op på hjemmesiden, i første omgang som en test, prøv det af. Et oplagt ” diskussionsemne” at starte med kunne være at finde et navn.

Man kan når man oprettet sit indlæg bestemme om det skal være offentligt eller kun for medlemmer. Der skal altid kun vælges kun for medlemmer.

Vær opmærksom på at man skal være logget ind på hjemmesiden for at kunne se og oprette kommentarer på forumet. Login er det samme som på rokort.

Godt nytår

Flemming Niebuhr

Formand Aarhus Roklub