Opdatering af materielforvalterens corona-klumme af den 23.4.2020

30. april 2020 16:31 , af Niels Iversen

Vi har nu ageret i den aktuelle ro-corona verden i godt og vel 1 uge…
- og umiddelbart fungerer mange af de nye tiltag godt og efter hensigten, - at begrænse og minimere corona virus smittefaren.

Umiddelbart er anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, DIF og DFfR, og hermed krav om større hygiejne til at fungere i og med, men der er også behov for yderligere lokale stadfæstelser af de foreliggende anbefalinger og yderligere praktiske vejledninger!

Det er klart;
- alle berøringspunkter ifm. roning SKAL rengøres med sæbevand.
- anbefalingerne og de lokale vejledninger er IKKE til diskussion!
- alle roere, der er aktive i rosporten i denne corona tid er forpligtet til at være med til minimering af smittespredning,

Aarhus Roklubs bestyrelse har udmeldt:

"Der vil både på Rostadion og i Søsporten være stillet spande, børster og opvaskemiddel frem, som skal bruges både i forhold til håndhygiejne og bådafvask.
Det er ikke tilladt at bruge sprit til rengøring i bådene og på redningsvestene".

I forlængelse af bestyrelsens udmelding, her nogle praktiske lokale vejledninger:
- Når du skal gøre en båd ren efter rotur, og det skal ske efter en hver tur på vandet, og uanset om en båd benyttes af én og samme roer, eller deles med flere, start med at blande en spand sæbevand, med masser af skum!
- Tag de aftørringsklude du skal bruge til aftørring af båden, og gør kludene rene i sæbevandet.
- Vask alle berøringspunkter/flader på båden + årer med børste og sæbevand.
- Gør trækhåndtag på båd trolley til coastalbåde ren med børste og sæbevand. Træktov på bådvogne til inriggerbåde dyppes ned i sæbevandet.
- For og agter fangliner på bådene dyppes ned i spanden med sæbevand, det samme gælder specielt den indvendige del af rorlinen på inriggerbåde.
- De fælles siddeunderlag ved Søsporten skal rengøres med børste og sæbevand.
- Alt skylles grundigt med vand fra slange, og aftørres med de rengjorte klude.

"Redningsvestene ved Søsporten skal tages, så man tager en ny vest til højre og hænger den brugte ind til venstre. Efter brug skal redningsvesten vaskes grundigt med sæbevand."

- For at alle kan administrere i benyttelse af fælles redningsveste ved Søsporten, har bestyrelsen opsat retningsvisende skiltning ved ophæng af redningsveste. Som bestyrelse har udmeldt: Når du tager en vest til rotur, tager du vesten HELT YDERST TIL HØJRE på bøjlestangen. Dette bevirker at du altid tager en vest der er tør, og hermed behagelig at tage på. Ligeledes er der en vis garanti for at vesten har hængt en rum tid, siden sidste benyttelse.
- Efter rotur SKAL vesten rengøres grundigt med børste og sæbevand. Afslut med grundig skylning med vand. Når du hænger vesten ind til opbevaring og ikke mindst tørring, skal vesten hænges op HELT UDE TIL VENSTRE på bøjlestanden. Dette bevirker at vesten får god tid til tørring inden næste brug af vesten!
- VI skal hjælpes ad med at sikre en god tørring af vestene. Dette betyder at vi alle, når vi tager eller afleverer veste, pr. automatik rykker alle veste på bøjlestanden lidt mod højre, således at vestene fordeles på hele bøjlestangen, og der bliver afstand mellem vestene, så luften kan cirkulere omkring den enkelte vest.
        

Det fælles ansvar for at minimere smitterisiko, ved berøringsflader, som ikke er på båd, årer og vogne/trolleyer:
- Inden du hælder sæbevandet ud efter rengøring af båd, årer og trolley/bådvogn, så vask de håndtag af, der f.eks. er indvendig /udvendig på portene til bådhallen.
- De porte som har et tov til at trække porten ned med, skal have en omgang med børste og sæbevand, hvis muligt dyppes tovet ned i sæbevandet.

                       

Som anbefalingerne beskriver, SKAL spand, børste og aftørringsklude gøres rene i sæbevand efter brug på både og andet materiel:
- Bland lidt nyt sæbevand i spanden til rengøring af børste, spand og ikke mindst aftørringskludene.
- Ved Søsporten SKAL aftørringsklude hænges op i de 2 opsatte ”kludeophæng” i port/gang 2, og ikke bunkes på ”reoler” mellem portene!

                          

Yderligere midler til minimering af smitterisiko:
- Ved Rostadion og Søsporten er opsat flasker med håndsprit.
- Ved Søsporten er opsat vinyl 1 gangs handsker til brug ved rengøring af materiel/berøringsflader.
En gangs handsker til AR Rostadion opsættes i løbet af torsdag den 30.4.2020.

* Generelt - følg de anbefalinger som myndighederne har udmeldt. Her skal bla. henvises til at der skal holdes afstand til hinanden i bådhal, på bådpladsen og på broerne!

** Er der behov for brug af AR svømmeveste ved AR-Rostadion, kontakt undertegnede, og vi laver en aftale om personligt lån af en vest, som kun benyttes af en og samme roer. Svømmevestene kan ikke vaskes, uden kalkpatronen i vesten demonteres, hvilket bliver alt for upraktisk, hvis dette skal ske efter hver rotur!
Der vil også kunne tilbydes brug af oppustelig redningsvest, udlånt fra Søsporten…

                                       

Lad os hjælpes ad med at styre denne lorte-corona smitterisiko, og samtidig vide at den enkelte roer og alle roere, har gjort deres til at være med til at løfte opgaven, samtidig med at det endelig blev muligt at komme på vandet!

Se DFfR-videoen: Sådan skal I rengøre båden og årer efter rotur, for at undgå smittespredning:


Niels Iversen
Materielforvalteren Aarhus Roklub

29.4.2020