Præcisering af reglerne for vinterroning i 1X

10. januar 2020 12:57 , af Jacob Christian Lindegaard

På baggrund af en divergerende praksis i forhold til alene roning i 1X har Bestyrelsen for Aarhus Roklub på et møde den 6/1 2020 præciseret, at vinterroning aldrig må udøves alene!

 

Hvis man er alene på vandet i 1X betyder konstant opsyn fra land, at en person ved søbredden eller på broen hele tiden skal observere roeren, og at roeren naturligvis derfor må være indenfor synsvidde. Afhængig af sigtbarhed og udstyr (evt. kikkert) kan det betyde, at man kun kan ro på de sidste 500-1000 m af banen. Motorbåd skal være tilgængelig og klar.

 

Hvis man ror 1X sammen med en anden båd, skal de 2 både følges ad inden for en rimelig afstand (100-200 m) og jævnligt holde øje med hinanden.

 

Jacob Chr. Lindegaard                            Niels Christian Iversen

Aktivitetschef Brabrand                          Kaproningsche