Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden, Torsdag den 27. april 2017

27. april 2017 12:42 , af Niels Iversen

3 mio. kr. til moderne søsportsklubhus i Aarhus.

Bygningen "Søsporten" fra 1936 rummer både roklub, kano- og kajakklub og dykkerklub. Trods de mange brugere og store interesse for vandsport i Aarhus, foregår klubmedlemmernes dagligdag i særdeles nedslidte og utidssvarende omgivelser. Det skal en snarlig modernisering af Søsporten ændre på. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 3 mio. kr.

Der er over 600 medlemmer af de tre klubber, der året rundt benytter bygningen "Søsporten" på lystbådehavnen i Aarhus. Ligesom andre steder i landet er interessen for vandsport stærkt stigende og ventelisterne er lange. Den 81 år gamle bygning, som de tre klubber deles om, men som oprindeligt er opført af Aarhus Roklub, er dog meget langt fra at være i god stand. Den er faktisk nedslidt og en lidt trist ramme om et ellers stærkt klubliv for roklubben, Aarhus Kano- og Kajakklub og Sportsdykkerklubben KVAK.

Derfor har Lokale og Anlægsfonden valgt at gå med i et projekt, der bevarer bygningens klassiske look som en ramme om et moderne klubliv med nye faciliteter til alle tre klubbers behov. Moderniseringen vil forbedre mulighederne for selve aktiviteterne ude på vandet, forbedre klubmedlemmernes mødesteder og sociale opholdszoner og knytte bygningen til det større havneudviklingsprojekt i Aarhus kaldet "Den blå rambla".

Ved siden af moderniseringen af Søsporten, har de tre klubber i Søsporten også deltaget i et andet projekt med udvikling af nærområdet i samarbejde med Aarhus Kommune og naboerne fra Beddingslauget og AffaldVarme Aarhus. Der er tale om et landskabsprojekt, hvor der opnået enighed om arealets anvendelse og et fælles udtryk for belægning, belysning, adgangsveje, beplantning, ramper og moleanlæg.

 

Åbent, inviterende og fleksibelt

Søsporten fastholder sit nuværende areal på 1.096 m², men bliver indvendigt grundigt forandret. I stuens 780 m² bevares bådhal, lakeringshal og værksteder. Her bliver der dog også frem over plads til omklædning og sauna, som ellers har været placeret på første sal. I den nyindrettede førstesal på 316 m² kommer der aktivitets- og træningsrum samt fællesområder både indendørs og udendørs på tagterrassen. På første sal kommer der også nyt køkken. Lokalerne på første sal bliver meget funktionelt og fleksibelt indrettet, så deres størrelse kan forandres alt efter hvilke aktiviteter, der skal foregå i huset. På den måde kan mange forskellige aktiviteter foregå samtidig.

Trods respekten for den oprindelige arkitektur i den forestående modernisering, bliver Søsporten i fremtiden et langt mere åbent og inviterende byggeri, der giver forbipasserende lyst til at se nærmere på klubbernes aktiviteter. Det bliver også muligt at bruge en del af det næsten 900 m² store udeareal omkring bygningen til ophold fx på bænke foran indgangen, der får udsigt til den nye havnepromenade.

Endelig forbedres adgangsforholdene for handicappede markant med bedre parkeringsforhold, ramper, elevator og omklædningsrum.

Projektet er tegnet af Gjøde og Povlsgaard Arkitekter. Den samlede etableringsudgift er på 18,750 mio. kr. Aarhus Kommune støtter med 4,5 mio. kr. De tre klubber egenfinansierer 1 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 3 mio. kr. til projektet. Det resterende beløb forventes rejst i løbet af efteråret.

 

Hother Hennings, formand for Aarhus Roklub og lokal ansvarlig for projektudviklingen, siger:

"Moderniseringen af Søsporten er blevet betydeligt opkvalificeret under samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden.  Igennem en konstruktiv dialog mellem de tre klubber er der fundet en række synergier ved at de tre klubber, der bruger Søsporten, går meget tættere sammen, og deles om pladsen i de nye fleksible lokaler.  Synergierne udmøntes bl.a i form af to store træningsrum der giver helt nye træningsmuligheder, en sauna, et større køkken og et større slæbested ned til havnebassinet. Processen har været lang, men dialogen har vist en række fælles værdier som friluftsliv, træningsglæde og sociale gener, der skal dyrkes, hvilket vi får mulighed for i en moderniseret bygning."

 

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

"Søsporten bliver et fint støttepunkt for vandaktiviteter i et bynært miljø og et eksempel på, hvordan vandsportsforeninger kan deles om pladsen og leve side om side. Med enkle og bæredygtige løsninger bliver bygningen forandret til et moderne samlingssted, der vil fremstå inviterende for både klubmedlemmer, potentielle klubmedlemmer og dem, der bare er nysgerrige på, hvad der foregår i en facilitet til vandsport."

 

Yderligere oplysninger

Anna Hassel, arkitekt, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0351 / 2612 3622

Hother Hennings, formand, Aarhus Roklub, 2161 6767

Download illustrationer i højopløsning fra Gjøde og Povlsgaard Arkitekter

Illustration 1

Illustration 2

 

Videointerview

Se videointerview med Hother Hennings, formand for Aarhus Roklub, om behovet for modernisering af bygningen "SØSPORTEN".

27.4.17-ni