Projekt ”Træbådenes bevarelse i Aarhus Roklub”

18. oktober 2019 13:22 , af Niels Iversen

Træ(finer)båden, 2 åres inrigger Eigil, som blev skadet ved et sammenstød med et broanlæg i sæsonen 2018, har nu været på værft for reparation af denne skade.

                 

Båden er vendt tilbage til Aarhus Roklub - og næste fase i bådens liv, er en meget tiltrængt opdatering/vedligeholdelse, for at kunne holde nogle år endnu.

        
                                                                                                                   

Båden - bygget i 1974, har hidtil været vurderet til at skulle udgå af klubbens bådpark 2022/2023, men da der er lagt en del ressourcer i at få skaden på båden repareret, og der er interesser der taler for bevarelse af træbåde i Aarhus Roklub, skal bådens levetid forsøges forlænget.
Båden skal meget gerne kunne fungere foreløbig indtil 2025.

Derfor er påbegyndt et projekt, der skal sikre at træbåden Eigil får den nødvendige livsforlængende opdatering og vedligeholdelse.

Båden skal slibes meget grundigt, dette indvendig i sidderum, udvendig på skrog, alle løsdele samt for- og agterdæk.
Der er mindre reparation arbejder på bådens løsdele, som jeg sørger for.

Projektets 1. fase er påbegyndt.
- Båden ligger i Søsportens værksted, hvor den foreløbig kan ligge indtil torsdag den 7.11.19
- Båden er afmonteret, således at båden kan blive slebet - meget grundigt!
- Løsdele ligger i værkstedet, ligeledes klar til grundig slibning!

                           
                                                                                                                                              

                                          
                                                                                                                   
Det skal understreges, at slibningen skal være meget grundig. Der er et rimeligt tykt lag lak på båden, flere steder løsnet fra fineren. Der er i bådens finer begyndende rådangreb, som skal forsøges begrænset ved denne omgang vedligeholdelse. Den grundige slibning og repr. af underliggende finer, skal danne baggrund for efterfølgende lakering, der skal lukke af for indtrængende vand i bådens finerskrog osv.

Målet er at båden samt løsdele er slebet grundigt, senest torsdag den 7.11.2019 - hvorefter projektets 2. fase så planlægges, herunder grundig lakering og efterfølgende montering!


Hermed en stor opfordring til klubbens medlemmer på havnen, om at indgå aktivt i projektet, for at give træbåden Eigil den påkrævede livsforlængede vedligeholdelse.

Fra nu og indtil 7.11.19 kan alle, der vil give en hånd til dette projekt, selvstændigt gå i gang med at slibe på båden og løsdele. Dette gøres ved at man fortsætter der, hvor forgængeren sluttede!
Der kan arbejdes på båden på tidspunkter, lige hvornår det enkelte medlem har tid og mulighed.
Om du arbejder alene på båden, eller der aftales indsats sammen med andre - det er op til de medvirkendes afgørelse!

Jeg følger projektet, og sikrer koordinering og styring, så vi i fællesskab forhåbentlig kommer i hus med at få båden samt løsdele vedligeholdt, og båden kan fortsætte driften i Aarhus Roklub - nu foreløbig indtil 2025.

Når du som medlem har arbejdet på båden, bedes du skrive dato/arbejdet tid/fornavn på den fremlagte registreringsliste, der ligger i værkstedet. Således kan vi få et samlet overblik over, hvad projektet ”Træbådens bevarelses i Aarhus Roklub” koster i mandskabsindsats.


Praktik:
For at sikre den bedste slibning, skal slibning i bådens sidderum starte nede fra ved kølsvin/kølbord og opefter mod essingen, samme procedure for slibning af for- og agterskot.
Herefter slibes alt materiale der vender opad i sidderum og på for- og agterdæk.
Herefter vendes båden, og slibes udvendig, startende nederst ved essingen og opefter mod kølen.

Der findes i denne projektperiode fremlagt sandpapir og slibeklodser i værkstedet, så alle deltagende medlemmer kan ”gå lige til opgaven”.

                                                             
                                                                                      

                                                           
                                                                      

Med håbet om opbakning til projektet ”Træbådens bevarelse i Aarhus Roklub”


Niels I
Materielforvalter Aarhus Roklub

16.10.19