Skaden på båden 2in Kalø er afklaret.

6. marts 2020 22:57 , af Niels Iversen

Måden, hvorpå skaden er sket, er ligeledes klarlagt.

Båden bliver repareret snarest muligt.

Niels I
Materielforvalter Aarhus Roklub