Søsporten - Sikkerhedstjek og pakning af redningsveste.

17. marts 2019 15:27 , af Niels Iversen

Vi skal have foretaget det årlige sikkerhedstjek og genpakning af klubbens redningsveste.

Opgaven er at:

- Tømme vestens "luftlunge" (efter min. 24 timers tjek for utæthed).

- Tjekke vesten for fejl/mangler

- Genmontere CO2 patron

- "Pakke" vesten, så den igen er brugbar!

Mandskabsbehov: 5-6 medlemmer

Der gives vejledning og instruktion på opgaven undervejs!

Denne opgave er, som vedligehold af klubbens både i løbet af vinteren, en del af de obligatoriske opgaver i klubben, der er pålagt medlemmer, der benytter både og udstyr ved AR-Søsporten.

Sikkerhedstjek af vestene er en udefra kommende obligatorisk opgave, der skal "løftes" - dette af hensyn til roernes sikkerhed på vandet!

Tovholder for aktiviteten

Niels

2982 8120