Vi skal alle kæmpe for et godt arbejdsmiljø for alle, i bådhallen AR Søsporten.

28. februar 2019 15:42 , af Niels Iversen

Der er flere brugere af Søsporten, der alle skal sikres så tilnærmelsesvis frie adgangsforhold som muligt til og fra bådehallen,
herunder også AR medlemmer, der skal have både ud fra og ind i hallen.

Bådene bedes venligst parkeret i bådhallen,
- dels efter den angivelse, der findes i bådordenen på Rokort.dk, og,
- dels som angivet på oversigt for "parkering af både" i bådehallen, opsat på opslagstavlen over PC i bådehallen (nej, - dette er ikke nyt, har været som opslag, og skrevet i bådordenen i flere år).

Der skal være fri adgang fra port 3 og op igennem gang 3 til værksted, lakgang og ikke mindst til dykkernes klublokale.

  

Der skal være fri adgang fra gang 3 til indgangsdør til dykkernes bådehal fra gang 2.

For at minimere risiko for påkørsel, og dermed skader på både og andet materiel, skal coastalbåde med faste rigge altid parkeres nederst mod portene,
dette sikrer mindst kørsel med disse både i "snævert og risikofyldt farvand"!

  

Materielforvalteren!

28.2.19